FBs-BPEP/PEP (Integrované panely FATEK)

BPEP – grafický panel OLED

FBs-BPEP resp. FBs-PEP je grafický displej se 6-ti tlačítky pro komfortní zobrazení a změnu parametrů uvnitř PLC FATEK (například Teplota je 25°C). Displej je organizován jako víceúrovňová menu. Program na vytvoření těchto menu se jmenuje PEP Designer a je ke stažení pod tímto článkem. V této ukázce si na jednoduchém příkladu ukážeme nastavování registru R100 v PLC. Hodnota v registru má význam teploty a rozsah je omezen na -25°C do +50°C. Pokud se uživatel pokusí na PLC nastavit hodnotu mimo rozsah, objeví se na displeji předdefinované varování a uživatel je vyzván k opětovnému zadání hodnoty.

Celý článek

FBs-BDAP – začínáme

FBs-BDAP (Data Access Panel)

Displej FBs-BDAP umožňuje zobrazení a nastavení času a data v PLC, zobrazení a nastavení diskrétních proměnných (M,X,Y) a registrů (R,D,T,C,F,S). U diskrétních proměnných může uživatel navíc nastavit funkci enable / disable. Práce s registry může probíhat v dekadickém zobrazení, a to buď se znaménkem nebo bez, či v hexadecimálním zobrazení.

Displej s tlačítky FBs-BDAP je určen k namontování přímo na hlavní jednotku PLC. Viz obrázek.

Celý článek

Pokročilé použití panelu FBs-BDAP

Panel BDAP je rozšiřující deska osaditelná přímo na hlavní jednotku automatu. Slouží především k nastavení a zobrazení registrů a hodin včetně kalendáře, umožňuje spustit a zastavit program a změnit adresu automatu. Mimoto umožňuje definovat oblast registrů R a bitů M jako uživatelské parametry programu a pak je monitorovat a nastavovat. Právě použití této funkce bude předvedeno v tomto příkladu.

Celý článek