Uvedení PLC FATEK do továrního nastavení

Pokud potřebujete začít nový projekt na PLC FATEK, které již bylo použito pro jiný účel, tak nestačí smazat celý program. Doporučujeme uvést PLC do továrního nastavení. PLC totiž obsahuje i další místa, kde se ukládá konfigurace.

POZOR: Tento postup vede k nevratnému smazání veškerého programu a dat z PLC!

Postup

  • Spusťte program WinProladder a neotevírejte v něm žádný projekt, ani jej nepřipojujte k PLC.
  • Jděte do menu PLC – Quick Control – Initialize PLC.
  • Zvolte způsob připojení k PLC. (Doporučujeme použít připojení přes RS232 nebo přes USB).
  • Ve vybíracím seznamu Connection Name vyberte RS232 (i pro připojení přes USB) a klikněte na tlačítko Auto Check.
  • V okně Connect Auto Check vyberte v části Select Port No váš COM port. Pokud se připojujete přes USB hledejte COM port s poznámkou Prolific nebo USB Serial Port. Dejte OK.
  • Potvrďte nalezené PLC (tlačítko Ano).
  • Pokud PLC bylo ve stavu RUN, tak ještě potvrďte zastavení PLC (tlačítko Ano)

Poznámky

  • Pokud máte v PLC zasunutý rozšiřující modul pro Ethernet FAC-FBS-CBE, FAC-FBS-CBEH nebo FAC-FBS-CBES, tak po provedetení továrního nastavení celé PLC vypněte a zapněte. Základní jednotka PLC po inicializaci nastaví všechny komunikační porty na 9600 7E1 a přestane komunikovat s rozšiřující deskou. Po vypnutí a zapnutí napájení rozšiřující deska automaticky obnoví spojení se základní jednotkou PLC.
  • Pokud používáte rozšiřující modul pro Ethernet FAC-FBS-CM55E, FAC-FBS-CM25E, FAC-B1-CM55E tak je potřeba si uvědomit, že základní jednotka PLC po inicializaci nastaví všechny komunikační porty na 9600 7E1 a je možné, že přestane s vaším rozšiřujícím modulem komunikovat.

Comments are closed.