Zobrazování proměnných QR kódů na HMI displejích PK2xxx

Na displejích prodávaných na https://www.seapraha.cz/kategorie/dotykove-displeje/ je možné zobrazovat neměnné, pevně nastavené QR kódy, nebo kódy vázané na v zařízení drženou hodnotu. V tomto článku se dozvíte, jak na svém PK2xxx HMI panelu (pro nastavení displejů řady P5xxx je postup v článku zde) vygenerovat a zobrazit uživatelsky změnitelné QR kódy pomocí textového pole.

Postup

 • Ujistěte se, že máte nainstalovanou alespoň verzi V2. 1. 13.05 nebo vyšší programu PM Designer (v horním menu klikněte na Help -> About PM Designer…)!
 • Otevřete v programu PM designer projekt, do kterého chcete QR kód(y) přidat.
 • Klikněte nahoře na záložku Objects -> Dynamic Graphic -> Barcode/QRcode Display
 • Klikněte pravým tlačítkem na vytvořený prvek.
 • Klikněte v kontextovém menu na Object Properties…
 • Nastavte vazbu prvku GUI a dat na adrese $U100.
 • Přidejte textové pole pro informace k zakódování.
 • Nastavte textové pole na adresu $U100.
 • V horním menu program zkompilujte.
 • Spusťte simulátor displeje.
 • Dvojklikem na textové pole nastavte text pro QR kód -> stiskněte Ent.
 • QR kód se automaticky vygeneruje.

Poznámky

 • Pod článkem je přiložený soubor pro PM Designer obsahující tento příklad.

Comments are closed.