Nezařazené

Volba cílového HMI displeje v programu PM Designer

Jak správně zvolit model panelu při tvorbě nové GUI aplikace (vztahuje se na PK2070, PK2100, PK2043).

Celý článek

Zobrazování proměnných QR kódů na HMI displejích P5xxx

Na displejích prodávaných na https://www.seapraha.cz/kategorie/dotykove-displeje/ je možné zobrazovat neměnné, pevně nastavené QR kódy, nebo kódy vázané na v zařízení drženou hodnotu. V tomto článku se dozvíte, jak na svém P5xxx HMI panelu (pro nastavení displejů řady PK2xxx je postup v článku zde) vygenerovat a zobrazit uživatelsky změnitelné QR kódy pomocí textového pole.

Celý článek

Zobrazování proměnných QR kódů na HMI displejích PK2xxx

Na displejích prodávaných na https://www.seapraha.cz/kategorie/dotykove-displeje/ je možné zobrazovat neměnné, pevně nastavené QR kódy, nebo kódy vázané na v zařízení drženou hodnotu. V tomto článku se dozvíte, jak na svém PK2xxx HMI panelu (pro nastavení displejů řady P5xxx je postup v článku zde) vygenerovat a zobrazit uživatelsky změnitelné QR kódy pomocí textového pole.

Celý článek

Uvedení PLC FATEK do továrního nastavení

Pokud potřebujete začít nový projekt na PLC FATEK, které již bylo použito pro jiný účel, tak nestačí smazat celý program. Doporučujeme uvést PLC do továrního nastavení. PLC totiž obsahuje i další místa, kde se ukládá konfigurace.

Celý článek

Hesla a ochrany

V PLC FATEK jsou dva druhy ochran:

  • Ochrana programu, podprogramů a dat (Password, Data Password) … bez hesla nelze měnit a prohlížet program
  • Ochrana PLC (Program ID, PLC ID) … bez hesla nelze do PLC nahrát a spustit program

Ochrany jsou dostupné z menu ProjectProject Setup.

Celý článek

HMI PKxx a USB čtečka čárových kódů

K HMI řady PKxx, například PK2043 nebo PK2070 lze připojit USB čtečku čárových kódů následujícím postupem:

  • Do plochého USB konektoru v HMI označeného jako host zasuňte USB čtečku.
  • V PC, v programu PM designer si pro váš HMI vytvořte nový projekt. Následující příklad je pro PK2043.
Celý článek

Co je to SINK a SOURCE u digitálních výstupů

Tranzistorové digitální výstupy na základní jednotce PLC i na rozšiřujících modulech se dodávají v zapojení SINK nebo SOURCE. Co to znamená?

Tranzistorový modul je vždy stejný. Svorky pro výstupy ale nejsou vyvedeny dvě pro každý výstup. Vždy skupina 2 nebo 4 výstupů sdílí jednu společnou svorku C. Například Y0 a Y1 sdílejí C0, Y8 až Y11 sdílí C8.

A zapojení každé skupiny je potom následující:

HMI P5 a TCP porty

HMI P5 komunikují přes TCP porty 5001 (vzdálená konfigurace) a 9000 (nahrání nového programu z FvDesigner).

FBs-CBES a kompatibilita se základními jednotkami

  Dobrý den,

Zopakoval jsem zkoušky s kombinacemi:

  • PLC >= 2016 a FBs-CBE … OK
  • PLC < 2016 a FBs-CBE … OK
  • PLC >= 2016 a FBs-CBES … OK
  • PLC < 2016 a FBs-CBES … NEFUNGUJE

Zároveň platí, že verze OS musí být >= v4.51. U PLC vyrobených před rokem 2016 to nelze změnit ani aktualizací OS v PLC. U PLC s rokem výroby  >= 2016 lze aktualizací OS zprovoznit FBs-CBES.

Poznat, zda-li PLC bude fungovat s FBs-CBES lze poznat z prvního znaku sériového čísla:

  • Písmeno G, H, I, .. atd … ANO
  • Číslo nebo písmena A až F … NE

Nastavení FBs-1LC

Tento modul umožňuje připojit snímač jednoho vážícího zařízení. Výstupní naměřená hodnota má rozlišení 16 bitů včetně znaménka.

Modul se připojuje podle následujícího schématu:

Nastavení modulu v PLC

Nastavení FBs-1LC se vyvolá ve WinproLadderu volbou Project -> IO Configuration.  Ve zobrazeném nastavovacím okně se zvolí položka LC Configuration.

Zde se nastavuje:

·         Tabulka konfiguračních registrů (zde R100 až R104). Tyto registry obsahují konfiguraci modulu a měly by být uloženy v retentive registrech aby se konfigurace neztratila při vypnutí zařízení.

·         Tabulka čtecích a kontrolních registrů (zde R0 až R15). Tyto registry obsahují mimo jiné kalibrační údaje a tak by také měly být uloženy v retentive registrech.

·         Tabulka pracovních registrů (zde D0 až D8). Toto jsou pracovní registry využívané pro výpočty související s měřením.

·         Dále se zde nastuje citlivost modulu, vzorkovací rychlost měření a průměrování měřených hodnot.

Po nastavení by měl stav odpovídat následujícímu obrázku:

·         R0 – Změřená kalibrovaná hodnota. 32768 protože modul není ještě zkalibrován

·         R1- Výstupní (RAW) hodnota převodníku

·         R5 – Má nastaven bit 1 – překročení rozsahu

Kalibrace nuly

Pro kalibraci nuly nastavíme v registru R3 bit 0 (hodnota 1)

·         R1- Výstupní (RAW) hodnota převodníku obsahuje hodnotu 0.

Kalibrace váhy

·         Nejprve nastavíme do registru R3 hodnotu 0. Tím se zruší kalibrace nuly.

·         Potom zatížíme váhu kalibračním závažím.

·         Do registru R2 zapíšeme váhu kalibračního závaží (maximálně 32767).

·         V registru R3 nastavíme bit 1 (hodnota 2).

·         Registr R0 obsahuje hodnotu 1000 (interpretace zda se jedná 10,100 nebo 1000 kg závisí na naší volbě).

·         Registr R1 obsahuje 604 což je RAW hodnota s odečteným nulováním.

·         Pro ukončení kalibrace nastavíme registr R3 na nulu. Modul je tím připraven k měření.

Automatické nulování

Pokud dochází k driftování kolem nulové hodnoty můžeme využít automatické nulování.

Váha při nulové zátěži může ukazovat nenulovou hmotnost:

Do registru R4 nastavíme hodnotu pro automatické nulování:

·         Pokud je změřená hodnota menší než hodnota registru R4 provede se automatické nulování a modul vrací hodnotu 0.

·         Automatické nulování se vypne zápisem 0 do registru R4.

Provozní nulování

Uvedený postup nulování se nehodí pro provozní nulování, protože při nulování může dojde ke změně rozdílu mezi nulovou a kalibrační váhou. Tím pádem se muže změnit rozsah váhy a je potřeba provést i kalibraci závažím.

Provozní nulování a funkci tara je proto vhodnější zajistit přepočtem pomocí programu v PLC.

Další informace

Další informace osahuje manuál k modulu:
https://www.seapraha.cz/wp-content/uploads/2017/09/FBs_1LC_Manual_en.pdf