Co je to SINK a SOURCE u digitálních výstupů

Tranzistorové digitální výstupy na základní jednotce PLC i na rozšiřujících modulech se dodávají v zapojení SINK nebo SOURCE. Co to znamená?

Tranzistorový modul je vždy stejný. Svorky pro výstupy ale nejsou vyvedeny dvě pro každý výstup. Vždy skupina 2 nebo 4 výstupů sdílí jednu společnou svorku C. Například Y0 a Y1 sdílejí C0, Y8 až Y11 sdílí C8.

A zapojení každé skupiny je potom následující:

Comments are closed.