Hesla a ochrany

V PLC FATEK jsou dva druhy ochran:

 • Ochrana programu, podprogramů a dat (Password, Data Password) … bez hesla nelze měnit a prohlížet program
 • Ochrana PLC (Program ID, PLC ID) … bez hesla nelze do PLC nahrát a spustit program

Ochrany jsou dostupné z menu ProjectProject Setup.

Aktuální stav ochran lze zkontrolovat pomocí menu PLC PLC Status. Na následujícím obrázku je aktivní ochrana dat (Set). Ostatní ochrany jsou neaktivní (Not Set).

Hesla k programu a k datům

Tato hesla chrání váš program, vaše podprogramy nebo vaše tabulky dat před prohlédnutím a modifikací. Ochrana funguje jak při otevření projektu z .pdw souboru, tak i při vyčtení programu z PLC bez projektového souboru.

Postup aktivace ochrany programu

 • Menu Project Project SetupPassword
 • Do políček New Password a Confirm Password zadejte vaše heslo, max. 8 znaků.
 • Nezaškrtávejte Protect Sub-Program Only, pokud chcete chránit hlavní program i podprogramy.
 • Zaškrtněte Protect Sub-Program Only, pokud chcete chránit pouze podprogramy.

Nyní když takovýto program uložíte do .pdw souboru, zavřete program WinProladder a znovu se pokusíte soubor .pdw otevřít, tak budete muset zadat vaše heslo. Stejně tak budete muset zadat heslo při připojení k PLC bez projektu.

Postup deaktivace

 • Menu Project Project SetupPassword
 • Do políčka Old Password zadejte vaše heslo.
 • Políčka New Password a Confirm Password nechte prázdná.

Ochrana PLC

Tato hesla chrání PLC před nahráním jiného programu než z autorizovaného zdroje. Ochrana se nazývá Program ID a PLC ID. Funguje tak, že jak do PLC (PLC ID) tak i do programu (Program ID) musíte zadat stejné heslo (ID). Pokud se heslo (ID) nebude shodovat, tak PLC program nespustí a rozsvítí červenou LED ERR.

Tato ochrana nijak nechrání vlastní program. Ten lze libovolně prohlížet a upravovat. Pouze po nahrání programu do PLC nelze program spustit.

Motivace této ochrany jsou:

 • Neumožnit spuštění vašeho programu na jiném PLC, než do kterého jste vy zadali PLC ID
 • Neumožnit na PLC ve stroji, který jste dodali, spustit program někoho jiného.

Postup aktivace

 • Menu Project Project SetupProgram ID nebo Project Project SetupPLC ID
 • Do políček New Password a Confirm Password zadejte vaše heslo, max. 8 znaků.

Postup deaktivace

 • Menu Project Project SetupProgram ID nebo Project Project SetupPLC ID
 • Do políček Old Password zadejte vaše heslo.

Při pokusu o spuštění programu, který má nastavené Program ID, ale PLC nemá nastavené PLC ID se program nespustí a PLC hlásí:

Zrušení všech ochran při neznalosti hesel

Všechny ochrany při ztrátě hesel lze zrušit a PLC uvést do továrního stavu, ale pouze se smazáním celého programuy v PLC.

POZOR: následující postup nevratně vymaže vše v PLC a uvede jej do továrního nastavení!

 • Spusťte program WinProladder. Neotevírejte žádný .pdf soubor, ani se nepřipojujte k PLC.
 • Menu PLC – Quick Control – Initialize PLC
 • Zvolte připojení k PLC
 • Potvrďte, že opravu chcete PLC smazat.
Social tagging: > > >

Comments are closed.