BPEP – grafický panel OLED

FBs-BPEP resp. FBs-PEP je grafický displej se 6-ti tlačítky pro komfortní zobrazení a změnu parametrů uvnitř PLC FATEK (například Teplota je 25°C). Displej je organizován jako víceúrovňová menu. Program na vytvoření těchto menu se jmenuje PEP Designer a je ke stažení pod tímto článkem. V této ukázce si na jednoduchém příkladu ukážeme nastavování registru R100 v PLC. Hodnota v registru má význam teploty a rozsah je omezen na -25°C do +50°C. Pokud se uživatel pokusí na PLC nastavit hodnotu mimo rozsah, objeví se na displeji předdefinované varování a uživatel je vyzván k opětovnému zadání hodnoty.

 1. Stáhněte a nainstalujte program PEP Designer.
 2. Pomocí menu Menu -> Soubor -> Nový … začněte nový projekt
 3. Nyní máte nový projekt
 4. Kliknutím myší zvolíme Hlavní menu
 5. Přidáme hodnotu, kterou bude moci uživatel měnit pomocí Menu -> Úpravy -> Přidat hodnotu …
  Zaškrtávátkem zvolíme „Se znaménkem“ a vyplníme požadované hodnoty: Referenční číslo: R100; Maximum: 50; Minimum -25; Jednotky: °C.
 6. Výsledný pohled
 7. Nyní projekt přeložíme pomocí Menu -> Projekt -> Překlad
  Procenta znamenají využití programové paměti v displeji
 8. Simulace programu Menu -> Projekt -> Simulace bez připojení
 9. Klikáním myší na tlačítka „ESC“, „OK“, „<„, „>“, „+“, „-“ simulujeme ovládání panelu obsluhou
 10. Displej nedovolí zadat hodnotu mimo rozsah (zadání se musí zopakovat)
 11. Simulaci lze provádět i s PLC, připojeným pomocí zvoleného sériového kanálu k PC.
  Lze tak měnit navolený registr přímo v PLC a reálně tak odzkoušet celou funkci.
  Simulace se v tomto případě spouští Menu -> Projekt -> Simulace s připojením
  Je třeba provést volbu rychlosti a sériového portu na PC.
 12. Pokud PLC není správně připojeno, bliká na obrazovce nápis: „Communication Timeout Error !!!“
  .
 13. Odzkoušený program se do displeje vloženého do PLC nahraje pomocí Menu -> Nástroje -> Nahrát menu do displeje
  Pro nahrání je třeba PLC s vloženým displejem, běžný konfigurační/komunikační kabel k PLC FATEK v provedení USB nebo RS232 (dle typu připojeného PLC). Je třeba vybrat správný sériový port na PC a nastavit správnou baudovou rychlost (stejnou jako při programování PLC programem WinProladder)
 14. Pro úspěšné nahrání je třeba displej přepnout do „systémového menu“ – stisknutím tlačítka ESC na dobu minimálně 6 vteřin. A pak v systémovém menu displeje navolit [ Load User Menu ]                                                                                                        
 15. Po nahrání do displeje se program v displeji spustí navolením [ Run User Menu ]  v „systémovém menu“ displeje. 

 
Přílohy

 
 
 

Comments are closed.