FBs-BDAP – začínáme

FBs-BDAP (Data Access Panel)

Displej FBs-BDAP umožňuje zobrazení a nastavení času a data v PLC, zobrazení a nastavení diskrétních proměnných (M,X,Y) a registrů (R,D,T,C,F,S). U diskrétních proměnných může uživatel navíc nastavit funkci enable / disable. Práce s registry může probíhat v dekadickém zobrazení, a to buď se znaménkem nebo bez, či v hexadecimálním zobrazení.

Displej s tlačítky FBs-BDAP je určen k namontování přímo na hlavní jednotku PLC. Viz obrázek.

V tomto příkladu si ukážeme, jak změnit hodnotu 0000 v registru R0020 na hodnotu 12345

 

 1. Displej panelu
 2. Klávesnice panelu
 3. Výchozí obrazovka displeje
 4. Stisknutím tlačítka ESC přechod do volby registru
 5. Kurzorem < nebo > vybrat registr R (blikání písmena R)
 6. Potvrdit pomocí tlačítka OK
 7. Navolit číslo požadovaného registru R0020 pomocí tlačítek <  > (pozice kurzoru) a + – (+1, -1)
 8. Potvrdit volbu registru R0020 pomocí tlačítka OK a zahájit změnu hodnoty registru R0020 dalším stisknutím tlačítka OK
 9. Kurzorem <> navolit pozici, Plusem + mínusem   měnit hodnotu atd. až je nastavena požadovaná hodnota.
 10. Nastavenou hodnotu potvrdit tlačítkem OK a displej přejde na editování následujícího registru.
 11. Pro návrat do základního zobrazení stiskněte dlouze tlačítko ESC.

 
 
 
 

Comments are closed.