Úvod do kontaktů

Samopřídržné relé s časovačem

Zadání

Tlačítkem X0 – START sepnout výstup Y0 a tlačítkem X1 – STOP výstup Y0 rozepnout. V době, kdy není stisknuto žádné tlačítko musí výstup Y0 zůstat ve stejném stavu jako byl po stiknutí tlačítka. Kromě toho přidat časovač, který výstup automaticky vypne, je-li zapnout déle než 10 minut. Celý článek

Střídavé spínání dvou výstupních kontaktů

Střídavé spínání dvou výstupních kontaktů

Celý článek

Základ použití kontaktů

Zde se dozvíte, jak  rychle a efektivně vytvořit váš první PLC program.

Celý článek

Spojení do smyček

Sériové a paralelní spojení několika smyček
Celý článek

Kontakty – dvojprvkové ovládání

Dvojprvkové ovládání
Celý článek

Kontakty – alternativní sepnutí

Alternativní sepnutí
Celý článek

Kontakty – hrana pulsu

Detekce vzestupné a sestupné hrany pulsu
Celý článek

Kontakty – samopřídržná funkce

Samopřídržná funce výstupu
Celý článek