Kontakty – samopřídržná funkce

Samopřídržná funce výstupu

Je-li X0 sepnuto a X1 rozepnuto ( -I/I- je logická negace kontaktu),
pak je sepnut výstup Y0. Ve chvíli kdy uvolníme X0, je však stále
výstup Y0 aktivní (je sepnut). To se nazývá samopřídržná funkce relé.
Pokud je kontakt X1 aktivní, dojde k přerušení toku el. proudu a obvod ukončí svou činnost.

Samopřídržná funce výstupu – alternativní použití
Pokud je sepnut vstup X0, výstup Y0 se sepne. Následné rozepnutí X0 má za následek, že Y0 je stále sepnut, neboť je zároveň svým vlastním vstupním udržovacím vstupem. Pokud je sepnut negovaný vstup X1, dojde k vypnutí výstupu Y0.
 

 
 

Comments are closed.