WinProLadder – základy použití

fatektest_ladder5Pro naprogramování programu, jeho nahrání do PLC a jeho ladění slouží jednoduchý, ale dostatečně výkonný PC software WinProLadder, který mimo to, že je přítomný na CD-ROMU startovacího kitu, je i volně a zdarma stáhnutelný z těchto stránek  a je schopen bez problémů pracovat i na dnes již starých počítačích Pentium s operačním systémem Windows 98.

Program se instaluje běžným Windowsovským klikacím způsobem a nabízí i možnost volby adresáře, resp. cesty, kam má být program uložen. Program je v ovládání velmi intuitivní a uživatel již zběhlý s prací s PLC snad ani nepotřebuje číst manuál. Po zvolení položky vytvoření nového projektu se objeví okno zadání jeho jména, volby typu PLC jednotky pro kterou má být budoucí program určen a jeho možný popis. Zvolit lze i použití kalendáře, pokud ho jednotka podporuje. Pak se již objeví okno pro vytváření liniového (kontaktního) schéma a v levé části sloupce s nabídkou různých voleb. Zde je možné mimo jiné změnit alokaci paměti, nastavit speciální parametry vstupů a výstupů (časová či frekvenční filtrace vstupů, přiřazení HSC čítače/časovače apod.). Mimo reléové schéma lze v paměti PLC vytvořit i různé tabulky (bloky) hodnot (ASCII Table, Link Table, Servo Parameter Table, Servo Program Table Registr Table apod.).fatektest_ladder2

Liniové schéma se vytváří jednoduše pomocí zvolení symbolu požadovaného prvku na liště (různé typy vstupů a výstupů, čítač, časovač) a pak kliknutím na místo, kam má být vložen. Jednotlivé prvky a bloky se propojují vodorovnými a svislými čarami – jakoby vodiči. Zároveň lze do schématu vložit nepřeberné množství funkcí (příkazů) také v podobě prvku (obdélníčku s vývody). K dispozici jsou aritmetické i logické operace, operace s maticemi, watchdog, přesuny dat, manipulace s vytvořenými tabulkami apod. Vkládáním těchto funkcí lze tak „vyrobit“ libovolnou operaci bez nutnosti editace programu v příkazovém formátu (mnemonický kód), který lze však pro každý řádek (linii) schématu zobrazit.

fatektest_ladder5

Program WinProLadder umožňuje mimo vytváření liniových schémat i jeho načtení do PLC a jeho celkové řízení a nastavení.

Nahrání programu do PLC FATEK se provádí prostřednictvím RS232 nebo USB portu, kabelu a ve WinProLadderu volbou položky PLC->On-line. Předtím je však nutné do PLC přivést napájení (230 V AC nebo 24V podle typu automatu). Pokud používáte USB port, je ještě nutné předtím spustit utilitu, která nainstaluje potřebné USB ovladače, resp. vytvoří virtuální RS-232 port, který USB port přiřadí nejbližšímu v PC volnému COM portu. Ten se dá zjistit či změnit ve Windows v ovladačích a je ho nutné zvolit v komunikačním nastavení WinProLadderu. Po navázání On-line komunikace se na panelu programovatelného automatu rozblikají LEDky TX a RX.plc_test_ladder_nahr_program

Do PLC natažený program je nutné spustit volbou položky PLC->Run a pak již jej lze testovat. Aktivní stav vstupních a výstupních proměnných je v programu v liniovém schématu zobrazen červeným obdélníčkem, ale lze si vyvolat i podrobné tabulky logických stavů vnitřních proměnných a vstupů a výstupů. Ty lze měnit nejen fyzickým přivedením napětí na vstupy, ale i snadno softwarově stiskem levého tlačítka myši a volbou povolit/zablokovat (Enable/Disable) nebo nahodit nebo shodit (ON/OFF). Případné změny a úpravy v programu i v konfiguraci parametrů PLC lze v omezené míře měnit i při jeho běhu. V opačném případě se vše automaticky do PLC nahraje opět po stisku položky PLC->Run. Pokud se v tomto momentě fyzicky PLC odpojí od PC, vždy po jeho zapnutí do napájení se v něm uložený program rozběhne.

Comments are closed.