Spojení do smyček

Sériové a paralelní spojení několika smyček

Pokud je X0 a X3 sepnuto nebo pokud je X0 a X4 sepnuto, sepne se i Y0.
 

 

K sepnutí výstupu musí být sepnut vstup X0, nebo oba vstupy X1 a X2.

 

Pokud je X0, X1,X6 a X7 sepnuto, pak je Y0 sepnuto. Pokud  je X2 a X5 sepnuto je Y0 sepnuto. Pokud je sepnuto ještě alespoň X3 nebo X4, Y0 je rozepnuto.

 

Comments are closed.