Základ použití kontaktů

Zde se dozvíte, jak  rychle a efektivně vytvořit váš první PLC program.

Jednoduché zapojení složené ze tří bloků propojený sério-paralelně.
Demonstrace funkce ORLD.
V symboly -I I- nahrazují obyčejné kontakty /tlačítko, spínač/.
Aby došlo k průtoku el. proudu,  musí být překlenut kontakt X0
nebo musejí být překlenuty oba kontakty X1 a X2.

 


Jednoduché spojení více bloků kontaktů. Pro průtok el. proudu je nutný kontakt X0 a X1. dále pak X2 nebo oba X3 a X4.

 


Pokud chcete mít výstup závislý přímo na vstupu, stačí ke vstupnímu kontaktu rovnou připojit výstupní kontakt. V tomto případě bude stav Y0 roven X0. Tzn. že pokud přivedete na X0 napětí, bude napětí i na Y0. Pokud napětí odpojíte, bude na Y0 0V. Y1 je výstup závislý na stavu před vstupem.

 

 


Následující příklad demonstruje použití kombinace výše uvedených technik. Pokud sepnete kontakt X0 /nebo oba kontakty X1 a X2/, výstup Y0 bude taktéž sepnut. Pokud budou sepnut kontakt X1 a zároveň kontakt X3, dojde k sepnutí výstupu Y1.

 

 

Comments are closed.