Aplik. pozn. Výpočet spotřeby PLC sestavy řady FBs

Při návrhu nové PLC sestavy je důležité zvažovat i její napájení, aby při provozu nedocházelo k přetížení použitých napájecích zdrojů. Tento článek vychází ze základního manuálu: User’s Manual-I (Hardware & Instructions): Chapter 5: Power Supply Wiring, Power Consumption Calculation, and Power Sequence Requirements

Novinka: Kontrolní výpočet spotřeby PLC sestavy lze nově provést i v programu WinProladder.
WinProladder-EN[MENU]  -> Tools -> Check power supply capacity
WinProladder-CZ[MENU]  -> Nástroje -> Kontrola kapacity napájení
 
Úvod
Jednotky PLC a jejich rozšiřující moduly řady FBs potřebují pro svůj provoz tři druhy napájení:
 

 Zdroj  Určení  Poznámka
1.  5VDC  vnitřní(logic circuit)  pro napájení vnitřní logiky PLC na úrovni 5VDC  
2.  24VDC  vnitřní(output circuit)  pro napájení vnitřních výstupních obvodůnapř. pro sepnutí vnitřních výstupních relé
3.  24VDC  vnější(input circuit)  pro vnější napájení vstupních obvodůzdroj je vyveden na svorky (+24V OUT -) PLC

Napájecí zdroje, poskytující všechna tři výše uvedená napájecí napětí, jsou součástí všech hlavních jednotek a některých rozšiřujících modulů. Tyto rozšiřující moduly pak mají označení „P“. Kromě nich ještě existuje samostatná jednotka zdroje FBs-EPOW. Zdroje jsou konstruovány tak, že kromě vlastní jednotky umožňují napájet, ještě další připojené rozšiřující moduly, které nemají vlastní zdroje. Při návrhu sestavy je třeba provést z následujících tabulek výpočet, zda výkony zdrojů dostačují pro napájení všech připojených modulů a případně zdroje doplnit.

Důležitá upozornění
Kapacity rozšiřujících zdrojů se nesčítají. Každý zdroj napájí ty moduly, které jsou za ním připojeny plochým propojovacím kabelem, ale jen k dalšímu zdroji. Tam jsou všechny tři napájecí vodiče přerušeny a připojeny na nový napájecí zdroj.
 
NELZE připojovat paralelně k PLC svorkám (+24V OUT-) další zdroj +24VDC pro posílení vnitřního zdroje!
 
Tabulka výkonů zdrojů, které jsou k disposici pro další rozšiřující moduly
(proud potřebný pro napájení vlastní jednotky (modulu) s napájecím zdrojem je již odečten)

 
Tabulka odběrů z jednotlivých zdrojů pro jednotlivé typy rozšiřujících modulů

 
Příklad 1
Dostačuje výkon zdrojů v hlavní jednotce FBs-60MA pro připojení jednoho rozšiřujícího modulu FBs-60EA?

Závěr: Výkon zdrojů v hlavní jednotce FBs-60MA postačuje pro připojení jednoho rozšiřujícího modulu FBs-60EA.
 
Příklad 2
Dostačuje výkon zdrojů v hlavní jednotce FBs-60MA pro připojení dvou rozšiřujících modulů FBs-60EA?

Závěr: Výkon zdrojů v hlavní jednotce FBs-60MA NEPOSTAČUJE pro připojení dvou rozšiřujících modulů FBs-60EA.
 
Článek vychází ze základního manuálu: User’s Manual-I (Hardware & Instructions):
Chapter 5: Power Supply Wiring, Power Consumption Calculation, and Power Sequence Requirements
 
Poznámka

V průmyslovém prostředí se často vyskytují napěťové nebo proudové špičky (typicky při zapínání a vypínání velkých spotřebičů). Je třeba s nimi počítat a při návrhu zapojení realizovat opatření na jejich eliminaci, kvůli ochraně PLC a jeho periférií (například použitím oddělovacího trafa nebo použitím MOV – varistorů).

 

Comments are closed.