Začínáme s dotykovým panelem

Tento příklad ukazuje, jak z dotykového panelu sepnout výstup Y0 na připojeném PLC FATEK. Jsou zde uvedeny odkazy, kde získat potřebnou dokumentaci i software, jak provést instalaci, jak příklad načíst, přeložit a spustit jeho simulaci na PC včetně připojení skutečného PLC k PC.


 

 
1. Dokumentace a programovací software PM Designer.

Návod k panelu FAC-FV035ST-C10, k návrhovému programu PM_Master, instalační soubory a schémata připojovacích kabelů k PLC Fatek jsou volně ke stažení zde.

 
2. Instalace programu PM_Designer
Program, ve kterém se připravuje uživatelský program pro dotykový panel se nazývá PM_Designer („Panel Master Designer“).
Poznámka: Při instalaci programu PM_Master se použije aktivační kód ze souboru sn.txt
 
3. Jednoduchá ukázka sepnutí výstupu Y0 na PLC z dotykového panelu
V příloze tohoto článku je jednoduchá ukázka ovládání výstupu Y0 na PLC z dotykového panelu.
Ukázka se otevře z programu PM_Designer (Menu -> File -> Open …..)
 
Ukázka využívá střídavě port COM1 dotykového panelu k připojení k PC kabelem RS232 a k připojení k PLC kabelem RS232.
 
Připojení lze změnit na port COM2 v programu PM_Designer:
Menu -> Panel -> Link -> Properties -> Link 1 -> Link Port: COM2
 
Před použitím je třeba ukázku přeložit a případné chyby vzniklé při překladu opravit.
Menu -> Panel -> Build Panel Run-time Data
 
4. Simulace funkce panelu na PC včetně připojení skutečného PLC přes sériový port

Součástí instalace programu PM_Master je programový simulátor dotykového panelu „PanelSim“, který umožňuje simulovat na obrazovce PC přeložený uživatelský program dotykového panelu. Doteky panelu se realizují kliknutím myší.

V režimu simulace „on-line“ lze využít některý ze sériových portů na PC, jako by to byl seriový port panelu a připojit ho k PLC Fatek. Simulace panelu na PC pak věrně odpovídá reálnému chování panelu. Lze například zobrazovat nebo měnit obsah jednotlivých registrů včetně patřičné grafické úpravy, takže je možno plně odzkoušet funkčnost připravované aplikace, včetně spolupráce s PLC Fatek, a to ještě před zakoupením dotykového panelu. (V tomto případě se použije stejný propojovací kabel RS232, jako pro programování PLC programem WinProladder).

Simulátor lze spustit zcela samostatně z Windows:
START -> Programy -> PM_Designer -> PanelSim
 
nebo přímo z programu PM_Designer
Menu -> Tools -> PanelSim(On-line)
 

Pokud je program PanelSim použit v onLine režimu, je třeba správně zvolit použitý seriový port na PC, ke kterému je připojeno FATEK PLC (Záložka Link1 -> Port)

Poznámka1: Uvedená ukázka má komunikaci nastavenou přes COM1 panelu, takže simulační program bude používat port COM1 na PCs (pokud tento port nevyhovuje, je třeba jej v simulátoru přenastavit).

Poznámka2: Za určitých podmínek, pro některé typy sériových portů může někdy nastat situace, že program PanelSim přestane s uživatelem komunikovat a je třeba jej násilně ukončit.

5. Připojení PC k dotykovému panelu FAC-FV035ST-C10
Pro připojení PC k dotykovému panelu FAC-FV035ST-C10 slouží RS232 kabel FAC-FBS-FV232.
V odkazu na kabel je uvedeno jeho schéma.
 
Upozornění: Nelze použít běžný prodlužovací kabel RS232!
 
6. Nahrání programu z PC do dotykového panelu FAC-FV035ST-C10
V programu PM_Designer (Menu -> Panel -> Download)
V otevřeném okně je třeba zvolit správný sériový port na PC.
 

7. Spojení dotykového panelu FAC-FV035ST-C10 a PLC FATEK řady FBs kabelem RS232

Pro spojení dotykového panelu FAC-FV035ST-C10 a PLC FATEK kabelem RS232 lze použít kabel FBS-232P0-9M-400
 
8. Komplexní ukázka možností použití dotykového panelu FAC-FV035ST-C10
Viz příloha „Komplexní ukázka možností použití dotykového panelu FAC-FV035ST-C10“

 • Změna kontrastu displeje
 • Ukázka zobrazení barev na displeji
 • Čeština s háčky a čárkami
 • Vizitka firmy s mapou a fotografií
 • Přepínání jazyků celé ukázky (čeština / angličtina)
 • Zadávání čísel a textů z dotykového panelu
 • Spolupráce s připojeným PLC Fatek (např. přepínání obrazovek přímo z PLC)
 • Grafické zobrazení analogové hodnoty (ručkový měřící přístroj)
 • Zobrazení stavu vstupu PLC
 • Sepnutí / vypnutí výstupu PLC
 • Přístupová hesla různých úrovní
 • Zabezpečení tlačítka heslem
 • Zabezpečení tlačítka delším stisknutím (3 vteřiny)
 • Příjem a odesílání SMS zpráv pomocí FAC-FBS-CMGSM, připojeného k PLC FATEK

Ukázka využívá:
port COM1 dotykového panelu k trvalému připojení k PC kabelem RS232
port COM2 dotykového panelu k trvalému připojení k PLC kabelem RS485
 
Připojení lze změnit na port COM1 v programu PM_Designer:
Menu -> Panel -> Link -> Properties -> Link 1 -> Link Port: COM1
 
Před použitím je třeba ukázku přeložit a případné chyby vzniklé při překladu opravit.
Menu -> Panel -> Build Panel Run-time Data
 
9. Odkazy

 
10. Přílohy

 
 

Comments are closed.