Kontakty – dvojprvkové ovládání

Dvojprvkové ovládání

Toto zapojení obstarává situaci, kdy je zapotřebí ovládat jeden jeden výstupní prvek dvěma různými vstupy. Ať je sepnut X0 nebo X1, je sepnut též výstup.
 

 
 

Comments are closed.