Samopřídržné relé s časovačem

Zadání

Tlačítkem X0 – START sepnout výstup Y0 a tlačítkem X1 – STOP výstup Y0 rozepnout. V době, kdy není stisknuto žádné tlačítko musí výstup Y0 zůstat ve stejném stavu jako byl po stiknutí tlačítka. Kromě toho přidat časovač, který výstup automaticky vypne, je-li zapnout déle než 10 minut.

Realizace

Neprve vytvříme samopřídržný výstup.


Nyní přidáme časovač, který bude měřit dobu zapnutého výstupu.

M50 je dočasný M registr, který se nastaví do H jakmile T200 přesáhne hodnotu 600 (PV). T200 je registr, který každou 1 vteřinu zvětší svůj obsah o 1 (na obrázku má hodnotu 50) pokud je aktivní vstup EN (=H). Pokud vstup EN je v L, registr T200 se vynuluje. Zbývá rozepnout výstup, pokdu čítač dosáhl definované hodnoty 600.

Už jsme téměř hotovi, funkce je dle zadání. Pouze drobnost zbývá: uživatelé očekávají, že každým stiskknutím tlačítka X0 (START) prodlouží dobu o dalších 10 minut. Proto do signalu EN zařadíme ještě informaci o stisknutí tlačítka.

Ještě doplníme pojmenován elemetů, aby byl program čitelný.


 
Přílohy: Samopřídržná funkce s časovačem
 
 

Comments are closed.