Podpora

WinProladder je nástroj na programování PLC FATEK. Je dodáván zdarma a je možné pomocí něj plné programování ovládání PLC jak přes sériový port, USB port tak i TCP spojení.

Stáhnout WinProladder
 • Rodina PLC

  Rodina PLC

 • WinProladder

  WinProladder

Začínáme

Začínáme

StarterKit, první připojení PLC FATEK k PC, vytvoření prvního programu.
Další informace
Příklady

Příklady

Jednoduché i složitější příklady programování a komunikace s PLC FATEK.
Další informace
Návody a SW

Návody a SW

Vše co potřebujete vědět: Referenční manuál, zapojení vstupů a výstupů, ...
Další informace
Koupit PLC

Koupit PLC

Tyto PLC FATEK a příslušenství můžete zakoupit na obchodních stránkách SEA
Další informace

HMI PKxx a USB čtečka čárových kódů

K HMI řady PKxx, například PK2043 nebo PK2070 lze připojit USB čtečku čárových kódů následujícím postupem:

 • Do plochého USB konektoru v HMI označeného jako host zasuňte USB čtečku.
 • V PC, v programu PM designer si pro váš HMI vytvořte nový projekt. Následující příklad je pro PK2043.
Celý článek

Co je to SINK a SOURCE u digitálních výstupů

Tranzistorové digitální výstupy na základní jednotce PLC i na rozšiřujících modulech se dodávají v zapojení SINK nebo SOURCE. Co to znamená?

Tranzistorový modul je vždy stejný. Svorky pro výstupy ale nejsou vyvedeny dvě pro každý výstup. Vždy skupina 2 nebo 4 výstupů sdílí jednu společnou svorku C. Například Y0 a Y1 sdílejí C0, Y8 až Y11 sdílí C8.

A zapojení každé skupiny je potom následující:

HMI P5 a TCP porty

HMI P5 komunikují přes TCP porty 5001 (vzdálená konfigurace) a 9000 (nahrání nového programu z FvDesigner).

FBs-CBES a kompatibilita se základními jednotkami

  Dobrý den,

Zopakoval jsem zkoušky s kombinacemi:

 • PLC >= 2016 a FBs-CBE … OK
 • PLC < 2016 a FBs-CBE … OK
 • PLC >= 2016 a FBs-CBES … OK
 • PLC < 2016 a FBs-CBES … NEFUNGUJE

Zároveň platí, že verze OS musí být >= v4.51. U PLC vyrobených před rokem 2016 to nelze změnit ani aktualizací OS v PLC. U PLC s rokem výroby  >= 2016 lze aktualizací OS zprovoznit FBs-CBES.

Poznat, zda-li PLC bude fungovat s FBs-CBES lze poznat z prvního znaku sériového čísla:

 • Písmeno G, H, I, .. atd … ANO
 • Číslo nebo písmena A až F … NE

Nastavení FBs-1LC

Tento modul umožňuje připojit snímač jednoho vážícího zařízení. Výstupní naměřená hodnota má rozlišení 16 bitů včetně znaménka.

Modul se připojuje podle následujícího schématu:

Nastavení modulu v PLC

Nastavení FBs-1LC se vyvolá ve WinproLadderu volbou Project -> IO Configuration.  Ve zobrazeném nastavovacím okně se zvolí položka LC Configuration.

Zde se nastavuje:

·         Tabulka konfiguračních registrů (zde R100 až R104). Tyto registry obsahují konfiguraci modulu a měly by být uloženy v retentive registrech aby se konfigurace neztratila při vypnutí zařízení.

·         Tabulka čtecích a kontrolních registrů (zde R0 až R15). Tyto registry obsahují mimo jiné kalibrační údaje a tak by také měly být uloženy v retentive registrech.

·         Tabulka pracovních registrů (zde D0 až D8). Toto jsou pracovní registry využívané pro výpočty související s měřením.

·         Dále se zde nastuje citlivost modulu, vzorkovací rychlost měření a průměrování měřených hodnot.

Po nastavení by měl stav odpovídat následujícímu obrázku:

·         R0 – Změřená kalibrovaná hodnota. 32768 protože modul není ještě zkalibrován

·         R1- Výstupní (RAW) hodnota převodníku

·         R5 – Má nastaven bit 1 – překročení rozsahu

Kalibrace nuly

Pro kalibraci nuly nastavíme v registru R3 bit 0 (hodnota 1)

·         R1- Výstupní (RAW) hodnota převodníku obsahuje hodnotu 0.

Kalibrace váhy

·         Nejprve nastavíme do registru R3 hodnotu 0. Tím se zruší kalibrace nuly.

·         Potom zatížíme váhu kalibračním závažím.

·         Do registru R2 zapíšeme váhu kalibračního závaží (maximálně 32767).

·         V registru R3 nastavíme bit 1 (hodnota 2).

·         Registr R0 obsahuje hodnotu 1000 (interpretace zda se jedná 10,100 nebo 1000 kg závisí na naší volbě).

·         Registr R1 obsahuje 604 což je RAW hodnota s odečteným nulováním.

·         Pro ukončení kalibrace nastavíme registr R3 na nulu. Modul je tím připraven k měření.

Automatické nulování

Pokud dochází k driftování kolem nulové hodnoty můžeme využít automatické nulování.

Váha při nulové zátěži může ukazovat nenulovou hmotnost:

Do registru R4 nastavíme hodnotu pro automatické nulování:

·         Pokud je změřená hodnota menší než hodnota registru R4 provede se automatické nulování a modul vrací hodnotu 0.

·         Automatické nulování se vypne zápisem 0 do registru R4.

Provozní nulování

Uvedený postup nulování se nehodí pro provozní nulování, protože při nulování může dojde ke změně rozdílu mezi nulovou a kalibrační váhou. Tím pádem se muže změnit rozsah váhy a je potřeba provést i kalibraci závažím.

Provozní nulování a funkci tara je proto vhodnější zajistit přepočtem pomocí programu v PLC.

Další informace

Další informace osahuje manuál k modulu:
https://www.seapraha.cz/wp-content/uploads/2017/09/FBs_1LC_Manual_en.pdf

 

Odeslání libovolného řetězce dat přes sériový port (CLINK MD1)

Úkol

Odeslat každou 1 vteřinu řetězec ‚ABC<CR>‚ přes Port 2 rychlostí 9600 8N1

Řešení

Dokumentace

Nastavení FAC-FBS-CBEH z PLC

 1. Vycházíme z PLC v továrním nastavení a z CBEH v továrním nastavení.
 2. Příprava – Pomocí Status Page si zobrazte registry dle obrázku.
Pages: 1 2

FvDesigner

FvDesigner je vývojové prostředí pro práci s dotykovými displeji (HMI) řady P5, které umožňuje pomocí PC vytvářet, simulovat a nahrávat program do dotykového panelu. 

Aktuální programu FvDesigner

Starší verze programu

Zapojení RS485 konektoru integrovaného do hlavních jednotek B1/B1z

U hlavních jednotek B1/B1z s integrovaným RS485 není na krabičce popis zapojení pinů tohoto konektoru. Zapojení je následující:

Řešení problému: EtherCfg nenajde FBs-CBE připojený do stejné LAN

Program EhterCfg pro konfiguraci za určitých podmínek nenalezne ethernetové moduly (FBs-CBE, FBs-CBEH, FBs-CM55E, …). Nejčastější důvody jsou následující:

 • Vaše PC má více síťových karet … Rešení: nechte povolenou pouze jednu síťovou kartu a to tu, která míří do stejné LAN jako máte FBs-CBE. Dočasně zakažte ostatní.
 • Paraniodní switch … nějteré switche lze nastavit tak, že nepropouštějí IP provoz z jiného rozsahu, než který je povolený. Například pokud vaše síť má například 10.0.0.xxx a default nastavení FBs-CBE je 192.168.1.xxx. Řešení: postavte si malou síť s jiným routerm na konfiguraci FBs-CBE.