Časovače

Příklad spínací hodiny 2

V tomto příkladu spínacích hodin je použito jiné řešení než příkladu spínacích hodin 1. Celý článek

Příklad spínací hodiny 1

Program obsahuje příklad řešení spínacích hodin reálného času s jedním časovým intervalem. Porovnání nastaveného časového intervalu s reálným časem je prováděno úrovňově, tak že v jakémkoli okamžiku lze změnit interval zapnutí nebo přenastavit hodiny reálného času a výstup se okamžitě nastaví do správného stavu. Toto řešení ale přináší omezení ve volnosti nastavení časů a počtu intervalů. Kvůli snazšímu ladění a zkoušení jsou v programu doplněny modelové hodiny, které jdou šedesátkrát rychleji. Celý článek

Příklad časovače 4

Tento příklad řeší velice podobnou úlohu jako příklad minulý, ale využívá jiné prostředky. Opět generuje pulsy na Y0 o délce R1 s periodou R0. Obě hodnoty jsou v sekundách. Celý článek

Příklad časovače 3

Program v následujícím příkladu generuje pulsy na Y0 o délce R0 s periodou R0 + R1. Obě hodnoty jsou v sekundách. Celý článek

Příklad časovače 2

Program přepisuje stav vstupu X0 na výstup Y0, přičemž filtruje pulsy kratší než 0.5 s.
Vstup X0 v síti N2 spouští podle stavu buď setinový časovač T0 nebo T1. Celý článek

Příklad časovače 1

Program při vzestupné hraně vstupu X0 vygeneruje na výstupu Y0 puls o délce 2 sekundy. Celý článek