Příklad časovače 2

Program přepisuje stav vstupu X0 na výstup Y0, přičemž filtruje pulsy kratší než 0.5 s.
Vstup X0 v síti N2 spouští podle stavu buď setinový časovač T0 nebo T1.

Je-li stav X0 déle než 0.5 sekundy (50 / 100) v log. 1, překročí počítací registr T0 hodnotu 50 a nastaví svůj výstup na log. 1 a ten v síti N3 způsobí překlopení bitu M0 na log. 1. T1 je neaktivní a jeho počítadlo je na 0. Obdobně je-li stav X0 déle než 0.5 sekundy v log. 0, překročí počítadlo T1 hodnotu 50 a nastaví svůj výstup na log. 1 a ten v síti N4 způsobí překlopení bitu M0 na log. 0. T0 je přitom neaktivní. Jestliže X0 mění svůj stav rychleji než 0.5 s, střídavě se spouští T0 a T1, přičemž žádný z nich nepřesáhne porovnávací hodnotu 50 a nenastaví svůj výstupní bit. Bit M0 tak nemůže změnit svůj stav. V síti N6 se pak přepisuje stav M0 na výstup Y0.

 

 
 
Příloha:  Příklad_časovače 2.zip.
 

Comments are closed.