Příklad časovače 1

Program při vzestupné hraně vstupu X0 vygeneruje na výstupu Y0 puls o délce 2 sekundy.

Při vzestupné hraně X0 se v síti N2 nastaví bit M0. Tento bit spustí setinový časovač T0 v síti N5. Po uplynutí 2 sekund (200 / 100) časovač nastaví svůj výstupní bit T0 na log. 1, a tím v síti N3 vynuluje M0. To způsobí zastavení časovače. V síti N7 se kopíruje stav M0 na výstup Y0.

 

 
Příloha:  Příklad_časovače 1.zip
 

Comments are closed.