Příklad spínací hodiny 1

Program obsahuje příklad řešení spínacích hodin reálného času s jedním časovým intervalem. Porovnání nastaveného časového intervalu s reálným časem je prováděno úrovňově, tak že v jakémkoli okamžiku lze změnit interval zapnutí nebo přenastavit hodiny reálného času a výstup se okamžitě nastaví do správného stavu. Toto řešení ale přináší omezení ve volnosti nastavení časů a počtu intervalů. Kvůli snazšímu ladění a zkoušení jsou v programu doplněny modelové hodiny, které jdou šedesátkrát rychleji.

 
 
Příloha:  Spínací hodiny 1

Comments are closed.