Přenos dat z PLC do Excelu

Program Communication Server umožňuje sledovat či nastavovat v Excelu stav vstupů a výstupů (nebo jiných registrů) vašeho PLC Fatek. A to i v reálném čase. Program naleznete zdarma ke stažení pod tímto článkem.

Nejdříve je potřeba nastavit Communication Server pomocí následujícího postupu:

 1. Nainstalujte si stažený program Communication Server.
 2. Spusťte Communication Server ze Start – Programy – Fatek PLC – Facon Server
 3. Pomocí menu FileNew Project … začněte nový projekt
 4. Nyní máte nový projekt
 5. Přidáme síť stanic z menu EditAdd device …
 6. Protože v jedné síti lze mít mnoho stanic, přidáme ten náš PLC z menu EditAdd Station(PLC) …
 7. Monitorované a ovládácí prvky v PLC jsou rozděleny do skupin. Nyní přidáme skupinu z menu EditAdd Group …
 8. A nyní přidáváme prvky, které chceme monitorovat. V našem případě X0-X3. Menu EditAdd Item …
 9. A ještě přidáme výstupy pro monitorování a ovládání. Menu EditAdd Item …
 10. A nakonec náš projekt spustíme z menu ProjectConnect

Nyní je náš server připraven, funkční a komunikuje s PLC. Následuje příprava Excelu pro čtení dat.

 1. Spusťte Microsoft Excel (vyzkoušeno v Excel 2003)
 2. Připravíme si popisky
 3. A magický výraz =FaconSvr|Channel0.Station0.Group0!X0 zajistí přenešení dat z Communication Serveru do naší buňky
 4. Obdobným způsobem pokračujeme pro ostatní elementy
 5. A máme hotovo.

Dále je možné z Excelu způsobit změnu elementu v PLC. Následující obrázek ukazuje funkci VBA, která do elementu Y3 zapíše hodnotu buňky A1.

 
Výpis kódu:
Private Sub XXX()
Cells(1, 1) = „0“   ‚Put the written value at cell (1,1)
Channel = DDEInitiate(„FaconSvr“, „Channel0.Station0.Group0“)
‚Setup the data linkage
DDEPoke Channel, „Y3“, Cells(1, 1) ‚Write the cell(1,1) data to the PLC
DDETerminate (Channel)             ‚Close the data group
End Sub

Program Communication Server je možno využívat i z jiného programu. Pouze musí být schopen použít technologii DDE (ActiveX), například všechny programy rodiny MS Office.

 
Ke stažení:
Fatek Communication Server, Dokumentace
 
 

Comments are closed.