Zapojení digitálních výstupů B1/B1z

Položka Výstup tranzistorový
High speed *2)
Výstup tranzistorový
Low speed *2)
Výstup tranzistorový
*2)
Výstup reléový
*2)
Max. výstupní frekvence 
50 kHz *1) 10 kHz *1) nehodí se pro časté zapínání a vypínání
Pracovní napětí 5 ~ 30Vss 5 ~ 30Vss 5 ~ 30Vss < 250 Vstř, 30 Vss
Max. zatěžovací proud Odporový 0.3A 0.5A 0.5A 2A *3)
Induktivní 80VA
Max. pokles napětí 0.5V 1V 2.2V 0.06V (počáteční)
Min. zátěž 2mA/ ss napájení
Únikový proud < 0.1mA/30Vss < 0.1mA/30Vss < 0.1mA/30Vss
Max. časová
odezva výstupu
ON -> OFF 15µs 15µs 15µs 10ms
OFF -> ON 30µs 30µs 30µs
Indikátor stavu výstupu LED LED LED LED
Ochrana překročení proudu NE NE NE NE
Izolace Optočlen Optočlen Optočlen Elektromagnetická
Typ výstupu *4) (SINK/SOURCE) SINK/SOURCE je dán typem PLC a nelze ho dodatečně změnit *4) SINK/SOURCE je dán typem PLC a nelze ho dodatečně změnit *4) SINK/SOURCE je dán typem PLC a nelze ho dodatečně změnit *4) Výstupy lze (po skupinách) zapojit jako SINK nebo SOURCE (dle potřeby)

*1) Polovina maximální frekvence, pokud jsou výstupy použity v režimu A/B fázového výstupu.
*2) Výstupy jsou organizovány do skupin, a to po dvou resp. po čtyřech. Výstupy v každé skupině mají vždy jednu svorku společnou.
*3) 4A při paralelním zapojení dvou reléových výstupů se společnou svorkou.
*4) Pokud je u PLC potřeba tranzistorový výstup opačného typu (SOURCE/SINK), lze to zrealizovat tak, že se z dvojice výstupů se společnou svorkou použije pouze jeden a jeho svorky Cn a Yn se zapojí opačně.
LED dioda – svítí když je výstup sepnutý, nesvítí když výstup není sepnutý
b1z-dout-spec-01-n b1z-dout-spec-02-n b1z-dout-spec-03-n rele-pocet-sepnuti-n