FBs-CBES a kompatibilita se základními jednotkami

  Dobrý den,

Zopakoval jsem zkoušky s kombinacemi:

  • PLC >= 2016 a FBs-CBE … OK
  • PLC < 2016 a FBs-CBE … OK
  • PLC >= 2016 a FBs-CBES … OK
  • PLC < 2016 a FBs-CBES … NEFUNGUJE

Zároveň platí, že verze OS musí být >= v4.51. U PLC vyrobených před rokem 2016 to nelze změnit ani aktualizací OS v PLC. U PLC s rokem výroby  >= 2016 lze aktualizací OS zprovoznit FBs-CBES.

Poznat, zda-li PLC bude fungovat s FBs-CBES lze poznat z prvního znaku sériového čísla:

  • Písmeno G, H, I, .. atd … ANO
  • Číslo nebo písmena A až F … NE

Comments are closed.