Poznámky k nové řadě PLC B1/B1z

Dotaz: Co bych měl vědět o nové řadě PLC B1/B1z? Co je jinak než u řady FBs?

 1. Řada PLC FATEK B1/B1z je nová a některé články na webu http://fatek.esea.cz/ byly napsány ještě před jejím vznikem. Postupně budeme starší články upravovat tak, aby nebyly „zavádějící“ pro novou řadu PLC B1/B1z. 
 2. Řada PLC B1 vychází z PLC řady FBs, které je po funkční stránce velmi podobná. Hlavní odlišnosti jsou:
  • mechanické provedení a způsob připojení rozšiřujících modulů – rozšiřující moduly nejsou záměnné s moduly pro řadu FBs (jiné konektory)
  • menší rozměry a nízká spotřeba (především u jednotek s napájením +24Vss)
  • pomalejší vstupy a výstupy než řada FBs-xxMC
  • neobsahuje obvod reálného času (RTC)
  • Od verze programu WinProladder 3.20 podporuje řada B1 všechny funkce jako řada FBs
 3. Řada PLC B1z vychází z PLC řady FBs, od které ji odlišuje především
  • mechanické provedení – nelze připojit žádný rozšiřující modul (lze připojit pouze zařízení, které s PLC komunikuje přes Port0 – např. displej)
  • menší rozměry a nízká spotřeba (především u jednotek s napájením +24Vss)
  • pomalejší vstupy a výstupy než řada FBs-xxMC
  • neobsahuje obvod reálného času (RTC)
  • PLC B1z má místo CMOS paměti se záložní baterií paměť typu FLASH
  • B1z má méně registrů (viz katalog B1/B1z: strana označená číslem 5)
  • z hlediska programování došlo u řady B1z k vypuštění několika funkcí, které nelze v dané jednotce prakticky použít (např. funkci FUN151 (CLINK), která není určena k použití na Portu 0).
 4. Při programování PLC řady B1/B1z se vychází z dokumentace pro řadu FBs. Technické údaje jednotek B1/B1z jsou uvedeny v katalogu pro řadu B1/B1z.
 5. Pro práci s PLC řady B1/B1z je v současnosti určen program WinProladder v3.21 EN (pro FBs, B1/B1z) resp. česká verze v3.11 CZ. Viz přehled verzí programu WinProladder.
 6. Ukázkové programy z webu, vytvořené pro PLC řady FBs, lze většinou převést v programu WinProladder verze 3.11 (a vyšší)  i pro řadu B1/B1z a pak do PLC nahrát. Převedení spočívá v přenastavení projektu, pro které PLC je program určen: WinProladder: MENU -> Project -> Project Information -> [Edit] …. zde vybrat správný typ PLC.

 


Dotaz: Jak zjistím, zda PLC řady B1/B1z podporuje funkci FUNxxx, kterou znám z řady FBs?
Aktualizováno [2013-05-09]: Od verze 3.20 programu WinProladder lze v PLC řady B1/B1z používat téměř stejný sortiment funkcí, jako v řadě FBs-.
 

——- Původní text ——–

Z hlediska programování došlo u řady B1/B1z k vypuštění některých funkcí oproti řadě FBs. Možnost použití funkce se nejlépe ověří v programu WinProladder, který v projektu pro daný typ PLC při pokusu vložit funkci zobrazí název nepodporované funkce šedivě.
Poznámka:
Řada B1z – Seznam vypuštěných funkcí pro řadu B1z je uveden v dokumentu:
Přehled změn v programu WinProladder, verze 3.10, anglicky).
Řada B1  – Orientační přehled vypuštěných funkcí pro řadu B1

 • především se jedná o výpočty v pohyblivé řádové čárce
 • funkce pro práci s MEMORY PACKEM a F registry
 • Seznam vypuštěných funkcí je uveden, v dokumentu:

Přehled změn v programu WinProladder, verze 3.10, anglicky).
 


Dotaz: Jak přidat rozšiřující analogový/digitální modul k PLC řady B1?
Řada PLC B1 nemá automatickou identifikaci přidaného rozšiřujícího modulu. Nový modul je nutno zadat do projektu ručně, a to v programu WinProladder – v okně s Projektem:
v „I/O numbering“ kliknout pravým tlačítkem myši na „Add Module“ a vybrat v „Select Module“ správný rozšiřující modul.
v „Číslování V/V v projektu“ kliknout pravým tlačítkem myši na „Přidat modul“ a zvolit v okně „vybrat modul“ správný rozšiřující modul.
 
Poznámka1: K volbě pro přidání modulu není přímý přístup z menu programu WinProladder.
Poznámka2: Ruční přidání se týká jak analogových rozšiřujících modulů (např. B1-L2A1D), tak i rozšiřujících modulů vstupů a výstupů (např. B1-16XY).
 


Dotaz: Kde najdu informace k PLC Fatek řady B1/B1z?

 


Dotaz: Kam se mohu obrátit se svým dotazem na PLC FATEK?
Technická podpora – Kontakt SEA spol. s r.o.
 

Comments are closed.