Časté dotazy (FAQ) – PLC řady FBs,(B1z)

Časté dotazy (FAQ) – PLC řady FBs, B1/B1z

Praktické poznámky k PLC FATEK řady FBs a B1/B1z.


Dotaz: Co bych měl vědět o nové řadě PLC B1/B1z? Co je jinak než u řady FBs?

Článek s často kladenými dotazy vznikl původně pro PLC FATEK řady FBs-MAxx a FBs-MCxx. Na konci roku 2009 výrobce představil novou řadu B1/B1z, která z řady FBs vychází. Většina informací proto zůstává v platnosti i pro tuto novou řadu B1/B1z. Důležité odchylky naleznete v následujícím odkazu:

Praktické poznámky k nové řadě PLC B1/B1z najdete v samostatném článku zde.


Dotaz: Kde najdu informace k PLC Fatek?

 
Články na webu o PLC FATEK (napsali o nás):


Dotaz: Kde najdu USB ovladače pro PLC FATEK?
USB ovladače pro Windows jsou k dispozici zde.


Dotaz: Jak zjistím číslo COMx sériového portu PC na kterém se PLC s USB portem připojilo?
Jeden z možných postupů je popsán zde


Dotaz: Jak se vytváří programy pro PLC FATEK?

K tvorbě programů pro PLC FATEK je určeno programovací prostředí s názvem WinProladder, který je volně ke stažení zde. PLC se programuje formou žebříčkového diagramu. Program WinProladder ve verzi 3.11 umožňuje připravit a v simulačním režimu vyzkoušet váš program pro PLC FATEK ještě před jeho zakoupením!

Program WinProladder je společný pro celou rodinu PLC FATEK.


Dotaz: Jak je to s firmwarem v PLC?
Firmware v PLC je výrobcem označován jako OS (Operating System).
Možnost výměny firmware a vlastnosti jednotlivých verzí jsou popsány zde.


Dotaz: Jak je to se spotřebou PLC sestavy?
Výpočet spotřeby PLC sestavy je popsán zde.


Dotaz: Jak je to s tranzistorovými výstupy a jejich značením (zapojení SINK a SOURCE)?
Důležité informace pro zapojení digitálnách výstupů jsou uvedeny v článku zde.


Dotaz: Jak zjistím stav analogového vstupu a výstupu?
Důležité informace pro práci s analogovými vstupy a výstupy jsou uvedeny v článku zde.


Dotaz: Jaké je defaultní (tovární) nastavení sériových portů na PLC Fatek?
9600 baud, 7 bit, Sudá (Even) parita, 1 stop bit
Upozornění: Toto nastavení se týká i připojení přes USB!


Dotaz: Nedaří se mi navázat sériovou komunikaci s PLC z PC programu WinProladder?
(přitom kolega s tímto PLC nedávno bez problémů komunikoval)

Problém bývá ve změně nastavení komunikačního Portu (RS232, RS485 i USB) v PLC. Novější verze WinProladderu umožňují provedení autodetekce připojeného PLC (označeno „AutoCheck„). WinProladder pak zkouší všechny baudové rychlosti a různé kombinace nastavení sériové komunikace i adresy PLC. Funkce „AutoCheck“ je užitečná v situaci, kdy si uživatel přenastaví sériový port v PLC, po určité době na to zapomene a pak má problém se s PLC znovu spojit.Dotaz: Jak zjistím číslo COMx sériového portu PC na kterém se PLC s USB portem připojilo?
Mám: převodní kabel FAC-FBS-U2C-MD-180 (USB <-> RS232) pro připojení PLC FATEK

(nebo PLC FATEK s Portem 0 v provedení USB)

Níže uvedeným postupem lze na PC s os Windows zjistit aktuální sériové porty. Porovnáním výsledků před připojením PLC a po připojení PLC lze zjistit sérový port, který přibyl.

do příkazové řádky na PC napište nebo zkopírujte:
reg query HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DEVICEMAP\SERIALCOMM
Příklad:
C:\>reg query HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DEVICEMAP\SERIALCOMM
HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DEVICEMAP\SERIALCOMM
\Device\Serial0 REG_SZ COM1
\Device\Nmserial0 REG_SZ COM3
\Device\Nmserial1 REG_SZ COM2
 
Poznámka: podobná možnost je použít příkaz MODE v okně „Příkazový řádek“ ve Windows
Příklad:
C:\>MODE
Stav zařízení COM8:
Baudů: 1200
Parita: None
Datové bity: 7
Stop bity: 1
Časový limit: OFF
XON/XOFF: OFF
CTS synchronizace domluvou: OFF
DSR synchronizace domluvou: OFF
DSR citlivost: OFF
DTR obvod: ON
RTS obvod: ON


Dotaz: Kde najdu zapojení sériových portů na PLC Fatek?
Chapter 11: Communication of FBs-PLC


Dotaz: Mohu propojit na dálku dvě PLC (třeba sériovým portem) a získat tak jakoby větší PLC s více vstupy a výstupy?
Ano, lze to. Podrobnosti jsou uvedeny v článcích:
Funkce FUN151 (CLINK) – propojení PLC
Příklad komunikace mezi automaty


Dotaz: Mám „mechanický problém“ – jak vytáhnout sériový kabel RS232 z Portu 0 na PLC?

Sériové kabely FAC-FBS-232P0-9F-150 a FAC-FBS-232P0-9M-400 jsou opatřeny mechanickou pojistkou proti nechtěnému nežádoucímu vytažení z PLC. Proto je třeba kabel PŘI VYTAHOVÁNÍ z PLC vždy držet za POHYBLIVOU OBJÍMKU (trubička délky cca 2cm) na konektoru a nikoli za kabel! Při zasouvání konektoru do PLC je třeba použít o něco větší sílu, než bývá obvyklé (odhadem cca 1kp), až je cítit lupnutí mechanické pojistky. (Před zasunutím konektoru je důležité zkontrolovat správnou orientaci koncovky vůči PLC dle klíče v konektoru.)


Dotaz: Jak je to se zobrazením aktuálního stavu registrů při online ladění programu v PLC?

Při ladění programu v PLC lze zobrazovat stavy registrů R a M atd. Je třeba si ale uvědomit, že sériová linka neumožňuje příliš rychlý přenos informací z PLC. Proto se stavy registrů přenášejí hromadně, a to až na konci smyčky (scanu). Z toho plyne, že když se dívám na obrazovce na výsek z PLC programu, nemohu vidět aktuální stav registrů jaký je v konkrétním daném místě programu, ale vidím stav registrů, jaký je až na konci smyčky (scanu).


Dotaz: Na PLC pomalu bliká červená LED ERR – co s tím?

Pokud PLC při vykonávání programu vyhodnotí nějakou závažnou chybu, ukončí vykonávání PLC programu, zhasne LED RUN, rozbliká LED ERR, odpojí výstupy PLC a rozsvícením LED pro výstupy Y0 až Y3 signalizuje číslo chyby, a to dle následující tabulky:

 

Y3 Y2 Y1 Y0 Error Vysvětlení
0 0 0 1 1 PLC program obsahuje funkci, která v dané verzi firmware není podporována. Řešení:1- nepoužívat nepodporovanou funkci2- aktualizovat firmware v PLC viz článek zde 3- použít aktuální verzi programu WinProladder (který automaticky provádí kontrolu)
0 0 1 0 2 Nesouhlasí PLC ID a PLC program ID:PLC Program je zamčen pro použití s konkrétním kusem PLC (Ochrana duševního vlastnictví programátora k PLC programu)
0 0 1 1 3 Chyba kontrolního součtu PLC programu1- Vymazat PLC a nahrát do PLC znovu program2- Použít aktuální verzi programu WinProladder3- Při opakovaném výskytu problému zkontrolovat napětí na baterii PLC nebo poslat PLC do servisu(V případě kritických aplikací používat pro uložení programu MEMORY pack)
0 1 0 0 4 Chyba STACKu systému
0 1 0 1 5 Chyba Watch Dogu blíže zde – nejčastější chyba. Jedná se o nevhodný návrh PLC programu, který se pozastaví v nějakém místě na „příliš dlouhou dobu“ (programátorská chyba)
0 1 1 0 6 Překročen počet vstupů/výstupů na hlavní jednotce
0 1 1 1 7 Chyba syntaxe
1 0 0 0 8 Překročen povolený počet rozšiřujících modulů s digitálními vstupy/výstupy
1 0 0 1 9 Překročen povolený počet digitulních vstupů/výstupů (=vstupních/výstupních svorek)
1 0 1 0 10 Chyba CRC kontrolního součtu firmware v PLC
11.. 11 až 15 je rezerva

Poznámky:

 • I při blikání LED ERR PLC komunikuje přes Port 0. Lze tedy pomocí FATEK protokolu zjistit stav pomocí registu R4139 nebo změnit program.
 • Nejčastěji se vyskytuje chyba č. 5(WatchDog), poměrně vzácně se vyskytnou chyby 1,2,3. Výskyt ostatních chyb jsme dosud vůbec nezaznamenali (ani je nemáme hlášeny od zákazníků).
 • Další informace v manuálu 8. Kapitola „Test Run, Monitoring and Maintenance“ zde

Dotaz: Kde najdu informace ke komunikaci s PLC Fatek pomocí protokolu MODBUS?

 1. Chapter 12: The Communication Function of FBs-PLC
 2. (Communication of FBs-PLC/Supplement)
 3. Chapter 13: The Applications of FBs-PLC Communication Link
 4. (FUN150: M-BUS Convenient instruction for Modbus RTU Master / Supplement)
 5. (Communication Related Settings/ Supplement)
 6. (The rule for address mapping between Modbus & Fatek FBe)
 7. (Příklad Funkce FUN151 (CLINK) – propojení dvou PLC FATEK na dálku)

 
Další dokumentace:

 1. Modbus_Application_Protocol
 2. Modbus_over_serial_line

 
Upozornění:
Zkratka v názvu funkce FUN150 M-BUS znamená MODBUS (a nikoli M-Bus (Meter-Bus) , což je protokol, určený pro odečet hodnot měřičů spotřeby).
 
Poznámka:
Pro oživení a vyzkoušení komunikace v protokolu MODBUS lze někdy s výhodou využít možností dotykového panelu FAC-FV-035ST-C10, který se nakonfiguruje programem PM Designer tak, že komunikuje v protokolu MODBUS, a to jako Master nebo Slave (dle potřeby): Panel -> Link Properties -> Device/Server[PanelMaster]: [Modbus Device/Slave(RTU)] nebo [Modbus Master(RTU)]


Dotaz: Klávesové zkratky v žebříčkovém diagramu?
A … Kontakt
B … Negovaný kontakt
U … Up (náběžná hrana)
D … Down (sestupná hrana)
O … Output
Q … Output (negovaný)
E … Output Set
R … Output Reset
I … Negace
P … Puls
N … Puls (negovaný)
H … Horizontální propojka
V … Vertikální propojka
S … Set
R … Reset
T … Timer
C … Counter
F … Function


Dotaz: Klávesové zkratky na Stavové stránce (Status Page)?
a … Ascii (String, řetězec)
b … Binary
h … Hexa
d … Decimal


Dotaz: Jak mohu upravit šířku sloupce v žebříčkovém diagramu programu WinProllader?
WinProllader[ MENU] -> Úpravy -> Editovat síť -> Rozšířit na 22 sloupců [F4] WinProllader[MENU] -> Úpravy -> Editovat síť -> Zúžit na 11 sloupců [SHIFT+F4]
Dotaz: Jak zjistím první průběh programové smyčky po zapnutí PLC („first scan„)?
Použijte v programu M1924.


Dotaz: Kde rychle najdu soupis všech pevně přiřazených (speciálních) registrů v PLC?
V programu WinProladder:
[MENU] -> Nápověda -> Speciální registry a výstupy [F2] -> Special Registers Details
[MENU] -> Nápověda -> Speciální registry a výstupy [F2] -> Special Relay Detail


Dotaz: Jak je to v PLC s pamětí pro program?
Použití paměti v PLC je popsáno v článku zde.


Dotaz: Kde najdu informace o nepřímém adresování?
Chapter 5: 5.2 Use Index Register(XR) for Indirect Addressing
Description for V~Z & P0~P9 Index Register


Dotaz: Jak nahrát program do OLED grafického panýlku s klávesničkou FAC-FBS-BPEP?

Pro úspěšné nahrání programu je třeba panýlek přepnout do „systémového menu“ – stisknutím tlačítka ESC na dobu minimálně 6 vteřin. A pak v systémovém menu displeje navolit [ Load User Menu ]. (Panýlek se programuje normálně namontovaný do hlavní PLC jednotky, a to prostřednictvím komunikačního portu PLC jednotky)

Další informace k práci s FAC-FBS-BPEP jsou zde.


Dotaz: Program Ether_cfg se nedokáže spojit s Ethernetovým modulem FBs-CM25E/FBs-CM55E nebo deskou FBs-CBE/FBs-CBEH?

 1. Použijte aktuální verzi programu Ether_cfg, která je k dispozici zde.
 2. Pro úspěšné používání programu Ether_cfg je potřeba správně nakonfigurovat nastavení Firewallu ve Windows nebo Firewall úplně vypnout.

Dotaz: Kam se mohu obrátit se svým dotazem na PLC FATEK?
Technická podpora – Kontakt SEA spol. s r.o.


 
 

Comments are closed.