Časté dotazy (FAQ) – Dotykové Panely (HMI)

Časté dotazy (FAQ) – Dotykové Panely (HMI)
V tomto článku jsou shrnuty důležité poznatky k dotykovým panelům HMI-SEA a dotykovým panelům FATEK  řady FAC-FT-… .
 


Dotaz:  Kde najdu informace k dotykovým panelům HMI-SEA a FATEK?
Články o dotykových panelech FATEK (napsali o nás):

 
Ukázkové příklady:

 
Na vašem PC, v adresáři, kam byl nainstalován program PM Designer jsou aktuální poznámky k manuálu PM Designer. Například:

 • C:\Program Files\PM Designer\V1.2\MacroHelp_EN.chm
 • C:\Program Files\PM Designer\V1.2\Hlp\1033\ …
 • C:\Program Files\PM Designer\V1.2\Hlp\1033\1_Introduction.pdf
 • C:\Program Files\PM Designer\V1.2\Note\ …
 • C:\Program Files\PM Designer\V1.2\Note\List of To-be-released Document.pdf
 • C:\Program Files\PM Designer\V1.2\Note\System Memory (Software V1.2).pdf

 
Obchodní web www.seapraha.cz


Dotaz:  Jak se vytváří program pro dotykové panely FATEK?

K tvorbě programů pro dotykové panely FATEK řady FAC-FT-xxx slouží programovací prostředí s názvem PM Designer, který je volně ke stažení zde. Program umožňuje připravit a v simulačním režimu plně vyzkoušet váš program pro dotykový panel ještě před zakoupením panelu!

Program PM Designer je společný pro celou rodinu dotykových panelů FATEK FAC-FT-…
 


Dotaz:  Jak vypnout zvukovou signalizaci (pískání) při stisknutí tlačítka na panelu?
V projektu pro panel nastavte „Buzzer Sounding Time“ =  0.0, a to následujícím postupem:
PM Designer[MENU] -> Panel -> General Setup …-> [Buzzer Sounding Time = 0.0]  


Dotaz:  Jaké jsou vnitřní proměnné v dotykovém panelu? [12-08-16]
Dotykový panel má následující vnitřní proměnné:

 • $U … Uživatelské proměnné (Regular user memory). Využívají se MAKREch, jako běžná proměnná. K $U lze přistupovat buď 16 bitově ($U100) nebo bitově ($U100.0, $U100.1 ,atd)
 • $N … Uživatelské proměnné s pamatováním (Battery backed user memory). Pokud je dotykový panel vybaven záložní baterií, lze nastavit počet slov $N, která se budou pamatovat i po vypnutí a zapnutí panelu:
  • 1) PM Designer [MENU]  -> Panel -> General Setup … Hardware – Battery Backuped RAM = 128KB
  • 2) PM Designer[MENU] -> Link -> Properties -> Internal Memory -> Non-volatile User Memory … Number of Words
 • $S … Systémové proměnné panelu. Detailní popis je uveden v souboru: C:Program FilesPM DesignerV1.2NoteSystem Memory (Software V1.2).pdf
 • $I  … Index registers
 • $CB.. Command block

Detailní popis vnitřních proměnných panelu je uveden v dokumentu Creating Panel Applications, kapitola 3.3 – Internal Memory:
C:\Program Files\PM Designer\V1.2\Hlp\1033\3_Creating_Panel_Applications.pdf
 


Dotaz:  Kde jsou popsána MAKRA (MACRO), která lze využít při programování dotyk. panelu?
Aktuální verze popisu maker je k dispozici na vašem PC v adresáři, kam byl nainstalován program PM Designer. Název souboru je „MacroHelp_EN.chm“
Např.:  C:\Program Files\PM Designer\V1.2\MacroHelp_EN.chm
 


Dotaz:  Kde najdu USB ovladač pro komunikaci mezi PC a panelem FAC-FT-070NT-T41?
Potřebné USB ovladače jsou k dispozici v adresáři, kam se nainstaloval program PM Designer. Typicky C:\Program Files\PM Designer\V1.2\Usb\Win32bit

Poznámky:
Správně nainstalovaný USB ovladač má ve správci zařízení označení: Neo HMI.
(Tato informace se zobrazuje, až když je panel připojen k PC USB kabelem).

Pro připojení k panelu se pak volí komunikace typu USB (nikoli COM s číslem).
 


Dotaz:  Nefunguje mi RS485 komunikace mezi PC a panelem FV-035ST-C10 (COM2).

Sériová linka RS485 je vyvedena na panelu na COM2 (5 pin konektor). Současně jsou ale tyto signály vyvedeny na běžně nepoužívaných pinech 9 pin konektoru – COM1 panelu). Pokud se pak použije pro spojení mezi panelem a PLC kabel FAC-FBS-232P0-9M-400, nastane blokování RS485 komunikace na COM2. Proto je třeba pro propojení panelu a PLC použít kabel FAC-FBS-FV232-01 , který blokování komunikace způsobit nemůže.

 


Dotaz:  Nedaří se mi propojit panel FV-058NT-T11 s PLC pomocí RS485 sériové linky

Sériová linka RS485 je vyvedena na COM2 panelu. Zkontrolujte proto, zda máte v PM Designeru nastaven v použitém Linku COM2. Na konektoru v panelu FV-058NT-T11 se pro RS485 komunikaci zapojují signály označené Tx+ a Tx-.

 


Dotaz:  Na dotykovém panelu využívám sériový port COM1 střídavě pro připojení k PC a PLC
  (Mám problém při nahrávání uživatelského programu do dotykového panelu)
 

Nahrání programu z PC (download) lze provést, až když je panel v SERVISNÍM REŽIMU – tj, neběží uživatelský program, který by používal/blokoval port COM1:. A panel je ve stavu, kdy očekává nahrání/download uživatelského programu -> „Copy to HMI“.  (SERVISNÍ REŽIM – viz níže zde. )

 

Vysvětlení: Pokud dotykový panel používá svůj komunikační port COM1 jak pro připojení k PLC, tak k programování (downloadu aplikace/projektu/uživatelského programu) z PC (v konfiguraci panelu je nastaven Link1 na COM1), pak se při běžícím uživatelském programu v panelu download nedaří. To je způsobeno tím, že se panel při běžícím programu aktivně snaží po portu COM1 komunikovat směrem k PLC a neočekává komunikaci z PC (proto se download z PC nedaří). Začínajícímu uživateli se to pak jeví tak, že po prvním nahrání programu do panelu, se druhé nahrání z PC již nedaří.

Poznámka: Při vývoji rozsáhlejšího programu pro panel je výhodné využít toho, že dotykový panel je vybaven dvěma komunikačními porty: COM1 (RS232) a COM2 (RS458) a použít jeden port panelu pro nahrávání programu a druhý pro komunikaci s PLC. V tom případě totiž odpadá nutnost přepínat panel do SERVISNÍHO REŽIMU.

 


Dotaz:  Jak lze přepnout dotykový panel do SERVISNÍHO REŽIMU?
Detailně je následující postup popsán v příloze tohoto článku na konci stránky.

 1. Zapnout napájení pro dotykový panel FV HMI
 2. Ihned po písknutí stisknout levý horní roh prázdné obrazovky a držet stisknutý až do dalšího písknutí. Pak teprve pustit. Objeví se obrazovka „Factory system setting“:
 3. Nyní lze přejít do SERVISNÍHO REŽIMU (Nastavení parametrů) stisknutím tlačítka „Panel OS“

 


Dotaz: Jak zařídit, aby se v dotykovém panelu po zapnutí spustil přímo program a neskákalo se do servisního menu?
Postup pro dotykový panel FV-035ST-C10 

 1. Zapnout napájení pro dotykový panel FV HMI
 2. Ihned po písknutí stisknout levý horní roh prázdné obrazovky (nejlépe palcem) a držet stisknutý až do dalšího písknutí cca (5 vteřin). Pak teprve pustit. Objeví se obrazovka „Factory system setting“:
 3. Stisknout tlačítko „Panel Setup“ / „Run AP“, kterým lze zvolit, zda panel po zapnutí napájení přejde do uživatelského programu, nebo zda panel zůstane v nastavovacím režimu.

Tento postup je popsán v manuálu k programovacímu prostřední PM Designer na straně 119 (kapitola 2. System Screen and Automatic Execution Settings of FV035ST-C10).

 
Postup pro dotykový panel FT-070NT-T41

 1. Na servisní obrazovce „Panel Setup“ stisknout tlačítko „General“
 2. V položce „Run AP After Power On“ nastavit „True“

Dotaz: Jak přejít do nastavovacího SERVISNÍHO REŽIMU panelu?

Přechod dotekového panelu do SERVISNÍHO REŽIMU (nastavení parametrů) se provede postupným stisknutím levého horního rohu, pravého horního rohu, levého horního rohu. (Platný stisk rohu se pozná, tím, že se v rohu na krátkou dobu prosvítí čtvereček cca 5 x 5 mm). Pokud se tento postup z nějakého důvodu nedaří (např. když je tento postup v uživatelské aplikaci z bezpečnostních důvodů zakázán, nebo má aplikace v rozích vlastní tlačítka), je možné použít i jiný postup uvedený výše.

 


Dotaz: Jak zakázat / povolit přístup do nastavovacího servisního režimu panelu stiskem horních rohů v uživatelském programu?

 1. Na servisní obrazovce „Panel Setup“ stisknout tlačítko „General“
 2. V položce „Enter Panel Setup Mode“ nastavit „Disabled“ / „Enabled“

 


Dotaz:  Jak zařídit v dotykovém panelu přepnutí na jinou obrazovku z PLC?
Přepínání obrazovek z PLC je popsáno v manuálu k dotykovému panelu na straně 102 a 103:
Kapitola 12 – SETTING COMMONLY USED FUNCTIONS
3. Introduction of Panel General Setup
2. Command & Status
Screen Switching Register
Poznámka: Z PLC lze obdobně přepínat i další položky (např. jazyk) nebo ovládat některé funkce panelu (např. bzučák, podsvícení, aktuální tabulku receptů…)
 


Dotaz: Jak postupovat při tvorbě grafiky pro panel FAC-FV-035ST-C10?

Dotykový panel typu FAC-FV-035ST-C10 umožňuje použití maximálně 256 barev. Z toho plyne, že je důležité při vymýšlení obrázků postupovat uvážlivě a nepoužívat například postupné ztmavování / zesvětlování ploch. Nejlepší je se podívat, které  barvy displej umí zobrazit (dle RGB kódu) a používat ve svých obrázcích pouze tyto barvy.

Pokud se (většinou z časových důvodů) použije obrázek s více barvami, je lepší pro něj nastavit: Color conversion: „Dithering“ (než „Nearest Color“).
Velikost obrázku je lepší navrhnout přesně na pixely a nenechávat panel, aby obrázky zvětšoval a zmenšoval sám.
 


Dotaz: Lze k dotykovému panelu připojit zařízení, které komunikuje protokolem MODBUS?
(Např. pro doplnění PLC sestavy o snímač vlhkosti) [2013-05-27]
 
Nastavení dotykového panelu na komunikaci v protokolu MODBUS:
PM Designer [MENU] -> Panel -> Link -> Properties -> Link 1 …
Link (Device/server):  „PanelMaster“, Volba:
„Modbus Device/Slave (RTU)“, pokud se PŘIPOJOVANÉ ZAŘÍZENÍ chová jako MODBUS SLAVE
nebo
„Modbus Master (RTU)“, pokud se PŘIPOJOVANÉ ZAŘÍZENÍ chová jako MODBUS MASTER
Upozornění: Při nastavování se rozhoduje podle chování připojované periferie. Proto se na první pohled může jevit volba nastavení logicky obráceně.
 


Dotaz:  Lze využít dotykový panel pro logování/ukládání naměřených dat?
(Např. při měření teplot, vlhkostí a pod.) [2013-05-28]
Založení „dataloggeru“ v projektu k dotykovému panelu:
PM Designer [MENU] -> Panel -> Data Logger -> Add ….
a pak vyplnit vlastnosti dataloggeru
Data se ukládají do CMOS paměti panelu, proto je pro logování vhodné použít panely, které jsou vybaveny záložní bateríí, aby se informace pamatovaly i po vypnutí napájení panelu.  Panely vybavené USB portem umožňují v určených časových intervalech přepisovat hodnoty z CMOS paměti na USB flash disk, a to ve formátu .csv, který lze otevřít přímo v tabulkovém procesoru (např. v Excelu). Tímto způsobem lze logovat značné množství dat, která lze snadno přenést k počítači k dalšímu zpracování.
 


Dotaz:  Lze přehrát na USB disk data zalogovaná dotykovým panelem  [2013-05-29]?
Ukázka makra do hlavní smyčky panelu pro zápis zalogovaných dat do souboru na disk ve formátu .csv, který se aktivuje nastavením bitu $U1.0 (např. tlačítkem na obrazovce):
/* SAVE LOGGED DATA TO USB KEY */
/* NOTE: P1 = FILE_IO_N(P2, P3, P4) */
/* This command can only be used in the following types of macros: */
/* Main Macro, Event Macro, Time Macro, and Cycle Macro. */
IF ($U1.0)
$U50=“E:FILENAME.CSV“
$U3 = FILE_IO_N(31, 0, $U50)
$U1.0 = 0(B)
ENDIF
****** stejná ukázka, ale název souboru je odvozen od aktuálního data a času ******
IF ($U1.0)
$U50 = „E:FILENAME-20“ /* File Name */
$U10 = DATE2STR(0)  /* Date */
STRCAT($U50,$U10)
$U10 = „-“          /* – */
STRCAT($U50,$U10)
$U10 = TIME2STR(0)  /* Time */
STRCAT($U50,$U10)
$U10 = „.CSV“       /* Extension */
STRCAT($U50,$U10)
/*$U50=“E:FILENAME.CSV“ */
$U3 = FILE_IO_N(31, 0, $U50)
$U1.0 = 0(B)
ENDIF
Poznámka: Logování i zápis dat lze odladit na PC v režimu „Online simulace“, stačí k PC připojit pod správným písmenem USB klíčenku, nebo vytvořit virtuální disk, např:
c:>subst e: c:temp
 


Dotaz:  Mohu použít „recepty“ (recipe) také na panelu FV-035ST-C10, který nemá k dispozici uživatelskou zálohovanou paměť RAM?

Ano, recepty v panelu FV-035ST-C10 lze použít s tím, že budou uloženy ve FLASH paměti panelu, a to pomocí MAKRA RB2ROM / ROM2RB nebo pomocí Funkčního tlačítka.

Uložení do FLASH paměti je potřeba provést vždy po provedení změn v nastavení receptů.

Omezení: Recepty z/do paměti FLASH ROM nelze vyčíst/zapsat (programem DTH-Data Transfer Helper) do/z PC pro další zpracování. Tabulky receptů je nutno naplnit ručně z panelu a pak vyvolat jejich zápis do FLASH paměti.

 


Dotaz:  Potřebuji, aby zákazník mohl jednoduše stáhnout z panelu zalogovaná data (nebo nahrát do panelu svoje aktualizované „recepty“), aniž by spouštěl program PM Designer.
K jednoduché komunikaci s panelem slouží program Data Transfer Helper (DTH), který je k dispozici na adresáři, kam se nainstaloval program PM Designer. Program DTH umí komunikovat s dotykovým panelem i přes LAN (Ethernet).
Program DTH umožňuje vyčíst z panelu:

 • Zalogovaná data
 • Zalogované operace provedené obsluhou na panelu
 • Alarmy
 • Recepty (recepty lze též do panelu zapsat)

 


Dotaz:  Mám problém s programem Data Transfer Helper (DTH). (Např. při stahování „receptů“ z panelu FV-035ST-C10)
Program Data Transfer Helper (DTH) pro dotykové panely FATEK řady FV.. má některá omezení:

 • Pracovní paměť RAM panelu musí být alespoň 1 MB
 • Pro autorizaci je třeba zadat některé uživatelské heslo z úrovně 5 až 8

Funkce pro stažení a nahrání receptu (recipe) není tudíž k dispozici pro panely FAC-FV-035ST-C10 (Working RAM 512K) a FAC-FV035ST-T10(256K), neboť mají pracovní paměť menší než 1Mbyte.

Nicméně recepty lze použít i u těchto panelů, s tím, že se pomocí MAKRA RB2ROM / ROM2RB nebo Funkčního tlačítka se recepty uloží do FLASH paměti panelu.

 


Dotaz:  Nedaří se mi program PM Designer spustit na Windows 2000.

Novější verze programu PM Designer již na Windows 2000 nefungují! V připadě nutnosti lze použít některou z nejstarších verzí programu PM Designer.

 


Dotaz:  U starých verzí programu PM Designer se občas stalo, že při spuštění programu PM Designer na PC došlo k pádu programu.  (Tento problém se u nových verzí programu PM Designer již nevyskytuje)
Pokud opakovaně nastával problém po spuštění programu PM Designer (pád aplikace), pomůže jednorázové spuštění souboru:
C:Program FilesPM DesignerHlpDelRegUI.bat
(případně C:Program FilesPM DesignerHlpDelRegAll.bat), který v registrech smaže problémové nastavení parametrů programu PM Designer, které je příčinou pádu programu při jeho spuštění.
 


Dotaz: Panel FAC-FV-035ST-C10 po nahrání programu stále hlásí „Checking Memory error„?

Při přípravě programu pro panel FAC-FV-035ST-C10 jste si v nastavení („Panel General Setup“) aktivovali položku „Battery Backed RAM“. Nastavte “Battery Backed RAM“ na hodnotu “None”. Pak program znovu přeložte a nahrajte do panelu. Podrobnosti viz příloha tohoto článku na konci této stránky.

 


Dotaz:  Dotykový panel FAC-FV035ST-C10 po zapnutí vždy hlásí: Checking Memory error„?

Dotykový panel FV-035ST-C10 není vybaven pamětí RAM zálohovanou baterií (Battery Backed RAM). Snaha o použití Battery Backed RAM v PM Designeru vede k vyhlášení chyby “Checking Memory error“ po každém zapnutí napájení panelu. Pro odstranění tohoto problému je třeba v PM Designeru přenastavit položku Battery Backed RAM“ na hodnotu “None” a pak (po přeložení) program nahrát do dotykového panelu. Podrobnosti viz příloha tohoto článku na konci této stránky.


Dotaz:  Kam se mohu obrátit se svým dotazem na dotykové panely FATEK?
Technická podpora – Kontakt SEA spol. s r.o.


Dotaz:  Lze pomocí sériového portu odesílat/přímat uživatelská data
Bohužel ani FATEK P5, ani HMI SEA neumožňuje pomocí maker přímo ovládat sériový port a posílat data na míru. Oba panelu nicméně umí protokoly MODBUS PDU/ASCII MASTER i FATEK MASTER. Je tedy možné data dostat z HMI panelu pomocí těchto standardních protokolů.
(V seznamu maker pro řadu P5 je uvedeno, že příkazy pro posílání/přijímání dat na/z sériový port jsou v plánu vývoje. Nicméně v současné době tam nejsou.)


Přílohy:
Battery Backed RAM-cz-V1-00
FactorySystemSettingScreen-cz-V1-00
 


 

Comments are closed.