Archives for foret

Zobrazování proměnných QR kódů na HMI displejích P5xxx

Na displejích prodávaných na https://www.seapraha.cz/kategorie/dotykove-displeje/ je možné zobrazovat neměnné, pevně nastavené QR kódy, nebo kódy vázané na v zařízení drženou hodnotu. V tomto článku se dozvíte, jak na svém P5xxx HMI panelu (pro nastavení displejů řady PK2xxx je postup v článku zde) vygenerovat a zobrazit uživatelsky změnitelné QR kódy pomocí textového pole.

Postup

 • Ujistěte se, že máte nainstalovanou alespoň verzi 1.6.62 nebo vyšší programu FvDesigner!
 • Otevřete v programu FvDesigner projekt, do kterého chcete QR kód(y) přidat.
 • V záložce Numeric/Text vpravo přetáhněte položku QR Code Input/Display do okna vytvářené aplikace.
 • Klikněte pravým tlačítkem na vytvořený prvek.
 • Klikněte v kontextovém menu na Properties
 • Nastavte parametr Text Type na Ascii String a Total Characters na maximální délku textu zakódovaného v QR kódu a poznamenejte si Monitor Address.
 • V záložce Numeric/Text vpravo přetáhněte položku Text Input/Display do okna vytvářené aplikace.
 • Dvojklikem na nově vytvořené textové pole otevřete nastavení.
 • Ujistěte se, že textové pole je navázané na QR kód a položka Allow Input je zaškrtnutá.
 • Aplikaci zkompilujte.
 • Spusťte simulaci
 • V simulaci klikněte na textové pole.
 • Zadejte text pro zobrazený QR kód a stiskněte klávesu Enter.
 • QR kód se zobrazí na simulovaném displeji.

Přílohy

 • Ukázkový soubor projektu pro FvDesigner použitý v tomto článku.