Řízení DC motorů

Pro řízení DC motorů do 24 V, 6 A prodáváme výrobek S-HBRIDGE. Napájí se z 12V nebo 24V DC a jeho má dva vstupy:

  • PWM … řízení rychlosti motoru, PWM 1 kHz
  • DIR … řízení směru motoru

Comments are closed.