FAC-CONV – Měření

Příklad PLC programu pro vyčítání dat ze snímače dvou teplotních čidel FAC-CONV.

NA ČLÁNKU SE PRACUJE!!

1. PLC Program – předávání naměřených teplot

Program předává naměřené teploty v registrech R201 a R202, a to v desetinách stupně Celsia. V registru M200 pak nastavuje příznak o právě provedené aktualizaci naměřených hodnot:

 

Registr Označení Význam Poznámka
 M200 Frame
Received
Příznak provedené aktualizace Program zapíše do registru jedničku po každém novém měření.Toho lze s výhodou využít při zpracovávání údajů v PLC. Stačí zapsat do M200 nulu a vyčkat, až se v M200 objeví jednička,která znamená, že teploty byly aktualizovány.
 R201 T1 [0,1°C] Teplota v desetinách stupně Celsia Např. hodnota 215 tedy znamená 21,5°CSpeciální hodnoty:
-32768 (8000H) … CONV a PLC nekomunikují
-32767 (8001H) … zkratované teplotní čidlo
-32766 (8002H) … nepřipojené teplotní čidlo
 R202 T2 [0,1 °C]

2. PLC Program – hlavní smyčka programu


Hlavní smyčka PLC programu – zavolání inicializace po zapnutí PLC. Vykoná se pouze jednou v prvním scan cyklu PLC – (M1924).

 
3. PLC Program – popis podprogramů


Komentář k programům a interruptům, kde jsou uvedeny nejdůležitější informace k programu

X0 až X1: Použité vstupy
R200 až R209: Použité pracovní registry
M200 až M209: Použité pracovní bitové registry

Poznámka: Program je možné upravit tak, aby se použily jiné vstupy Xn na PLC. Je také možné připojit více modulů CONV k jedné hlavní PLC jednotce. Podmínky (omezení) lze použít vstupy pouze na základní jednotce. Počet vstupů krát 256 (Hz) nesmí překročit 14 (kHz).

4. PLC Program – inicializace


Inicializační rutina volaná pouze jednou, a to v prvním scan cyklu po zapnutí PLC (odvozeno od M1924)

5. PLC Program – příjem bitu


První část – příjem bitu

6. PLC Program – zpracování celého záznamu


Druhá část – příjem celého záznamu

 
7. Konfigurace PLC

Nastavení vstupů PLC – Přehled
 

Nastavení vstupů PLC – Interrupty a filtrace vstupů
 
Přílohy: Ukázkový PLC program pro připojení převodníku CONV (fac-conv-demo_v1-1)
 
 

Comments are closed.