FAC-CONV – Kalibrace

Teplotu změřenou modulem FAC-CONV-xxx je třeba zkalibrovat. K tomu se výborně hodí funkce 33.LCNV (Linear Conversion). Viz návod Instruction, kapitola 7, strana 7-13 zde.

Jako základ nám poslouží původní vzorový příklad pro FAC-CONV: (viz zde)

Při přijetí nových hodnot teplot je nastaven registr M200 a hodnoty teplot jsou R201 a  R202. Přidáme funkci 33.LCNV. Režim funkce Md nastavíme na 1, zdrojové hodnoty S nalezneme od R201, převedené hodnoty D uložíme od R221. Tabulku s překladem umístíme na R300 a délka zdrojových dat bude 2 (=2 teploty).

Funkce 33.LCNV se bude volat pouze při přijetí nových hodnot, proto jí zavoláme pouze při M201. Nakonec přidáme nastavení nového příznaku M221 a vymazání starého M201.

Teď je třeba naplnit tabulku převodu od R300 daty. Pro každou teplotu budeme zadávat 4 hodnoty. Na obrázku níže vidíte kalibraci ve dvou bodech: L a H. Tyto body zajistíme buď vložením teplotních čidel do přesně definovaných teplot nebo použitím kalibračních rezistorů se známou hodnotou odporu a tím i teploty kterou reprezentují. Body L a H je dobré volit tak, aby byly daleko od sebe. 5°C a 10°C není vhodné. 0°C a 100°C je dobré.

VML a VMH jsou skutečně změřené hodnoty referenčních rezistorů a VSL a VSH jsou hodnoty, jaké chceme vidět.

Tabulku vytvoříme pomocí Table Edit – Register Table ve stromu projektu vlevo.

A tabulku naplníme daty. Nezapomeňte, že FAC-CONV reprezentuje teploty následujícím způsobem:

356d   (0x0164) –> +35.6’C
-1     (0xFFFF) –> -0.1’C
-155   (0xFF65) –> -15.5’C

Takže podle následující tabulky se pro první teplotní vstup hodnota -4,7°C převede na 0,0°C. A hodnota 86,5°C na 87,0°C. Hodnoty mezi těmito kalibračními body se převedou pomocí lineární aproximace.

V příkladu pro jednoduchost chybí řešení chybových hodnot teplotních čidel. FAC-CONV používá hodnoty 0x80xx pro signalizaci chyb dle následující tabulky. Tyto hodnoty se nesmí kalibrovat, jinak se ztratí jejich význam.

 
speciální hodnoty: (0x80xx)

 Hodnota dec  Hodnota hex  Význam
 -32768  (0x8000)  –> neznámá hodnota(chyba komunikace, hodnota dosud nezměřena)
 -32767  (0x8001)  –> chyba(sensor odpojen)
 -32766  (0x8002)  –> chyba(sensor zkratován)
 -32765..-32513  (0x8003..0x80FF)  –> rezerva(specialní stavy senzoru, neplatné hodnoty)

 
Příloha:  Ukázkové programy pro PLC FATEK řady FBs i B1/B1z:  fac-conv-demo_v2-0
 
 

Comments are closed.