Řízení vjezdové brány pomocí PLC

Řízení vjezdové brány pomocí PLC (ukázkový program)

Hlavním úkolem PLC programu je automatické zavírání vjezdové brány mimo pracovní dobu. Mezi povely pro zavření program zařazuje určitou časovou prodlevou, aby se umožnil případný vjezd služebního vozidla mimo pracovní dobu. Parametry programu a aktuální čas může uživatel nastavovat pomocí OLED grafického displeje s klávesnicí (BPEP – Board Parameter Entry Panel). PLC FATEK s vloženým displejem BPEP je na obrázku vpravo.

1.  Nastavování časů a parametrů programu pro řízení vjezdové brány z OLED grafického displeje BPEP

.
2. Obecné schéma připojení PLC k elektronice brány

 
3. Doporučená minimální sestava PLC

 
4. Funkce programu

Základním úkolem program v PLC, je dohlížet, aby připojená brána byla zavřená v době mimo otvírací dobu. Pokud program zjistí, že brána není v této době zavřená, vyšle ovládací puls pro bránu a vyčkává dobu danou parametrem „Doba jízdy brány“, zda brána dosáhne některého koncového spínače. Pokud ne, vyšle další puls a opět vyčkává dosažení koncového spínače. To se opakuje, dokud není dosažen počet pokusů určený parametrem „Pokusů o zavření“. Pak se rozsvítí chybová LED dioda „CHYBA“ a program přestane bránu ovládat, až do doby než nebude nějakým způsobem dosaženo koncového spínače „Zavřeno“. Např. dálkovým ovládáním po odstranění překážky. Pokud je brána zavřená svítí zelená LED dioda „ZAVŘENO“. Bránu je možné ovládat ručně tlačítkem „POVEL“ připojeným k PLC. V továrním nastavení je připravena otevírací doba Pondělí až Pátek od 7:45 do 16:30 (Standardní nastavení). Pomocí displeje BPEP je možno „Otevírací dobu“ upravit dle vlastní potřeby. V „Týdenním plánu“ je možné zvolit jednotlivé dny, zda jsou pracovní a pak aktivovat provoz podle „Týdenního plánu“. To umožňuje mimo jiné řešit situace, kdy je uprostřed týdne svátek a má tedy zůstat zavřeno a nebo naopak pracovní soboty. Pro správnou činnost je důležité nastavení správného aktuálního času v PLC. Aktuální čas v PLC se zobrazuje na OLED displeji jako („Screen Saver“) jednu minutu po stisknutí posledního tlačítka. Pokud je čas nesprávný je možné ho z displeje přenastavit. Nejprve se připraví jednotlivé údaje rok (jen desetiletí a rok, např. rok 2010 se zadá jako 10), měsíc, den, hodina, minuta, vteřina, den v týdnu (Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek, Pátek, Sobota, Neděle). A nakonec se provede akce „Provést nastavení času“.

Se správnou činností také souvisí přechod na letní čas a návrat zpět na zimní, který lze řešit přednastavením dne a hodiny, kdy se má přechod v PLC realizovat. Takto zadaný přechod se nakonec aktivuje. PLC pak sleduje, zda aktuální čas nepřekročil nastavený den a hodinu. Pokud ano, provede přenastavení vnitřních hodin o hodinu dopředu (resp. dozadu při přechodu na zimní čas) a informuje o tom nastavením hodnoty „Nastaveno“ v aktivačním parametru. Obdobná je funkce i při přechodu zpět na zimní čas, jen se vnitřní hodiny posunou o jednu hodinu zpět. Zápis hodnoty „Nastaveno“ zajistí, že se posun času provede jen jednou a že se přechod nepropásne např. při výpadku napájení v době zvoleného přechodu. Pokud by zautomatizovaný přechod na letní čas nevyhovoval, je možné ho deaktivovat a správný aktuální čas udržovat ručním nastavováním.

Při připojování k elektronice brány se většinou nastavují následující parametry:

„Doba jízdy brány“, jedná se o dobu přejezdu brány z jednoho konce na druhý s určitou rezervou (např. 25%). Tato hodnota programu říká, že nesmí opakovat ovládací puls častěji, než je tato doba přejezdu, protože jinak by brána nestačila dojet až na koncový spínač.

„Negace vstupu X0,X1“ je důležitý parametr, pokud koncový spínač polohy používá „bezpečnostní/rozpínací logiku“ – je sepnutý, když na něm není brána.

Ostatní parametry jsou detailně popsány v návodu v příloze tohoto dokumentu.

 
5. Příloha
Návod k programu pro řízení vjezdové brány: GateControlOem_manual_CZ-Ver1-19

 
 
 

Comments are closed.