Funkce FUN151 (CLINK) – propojení PLC

Jednoduchý příklad propojení dvou automatů komunikační linkou RS485 pomocí funkce FUN151 (CLINK)

V této ukázce si předvedeme, jak ovládat z řídícího PLC výstupy Y0 až Y9 ve vzdáleném PLC a načítat z něj vstupy X0 až X4, a to prostřednictvím sériové komunikační linky a použitím funkce FUN151 (CLINK).

Úvod

Hlavním důvodem pro spojení dvou a více PLC prostřednictvím sériové komunikace, je rozšíření vstupů a výstupů automatu na „dálku“, které v praxi nelze realizovat pouhým přidáním dalšího rozšiřujícího modulu k základní jednotce. Typicky se jedná o případy, kdy vstupní a výstupní signály nejsou k dispozici v jediném místě. Například v budově o více patrech, kde je vhodné použít v každém patře jednu hlavní PLC jednotku. Na propojení těchto PLC jednotek pak stačí jediná komunikační linka RS485 – tedy pouze 3 vodiče a není třeba protahovat značné množství signálových vodičů do jediného místa.

Velkou výhodou je vyšší spolehlivost díky odolnosti komunikace RS485 proti rušení a výrazné zkrácení délky potřebných vodičů se signálem.

Při návrhu zapojení je třeba nejprve rozhodnout, která hlavní jednotka PLC FATEK bude tzv. Master. Tj. Zahájí komunikaci a určí, které informace a ze kterých registrů a kam se budou přenášet.

Master jednotka v komunikaci vznikne tím, že se do jejího programu zařadí funkce FUN151(CLINK) a nastaví se parametry její komunikace.

Upozornění: Pomocí funkce CLINK(FUN151) nelze komunikovat přes Port0! Je nutno použít jiný port 1,2,3,4. Port0 je totiž trvale určen, aby na něm PLC naslouchalo.

Funkce FUN151(CLINK)

Pt:  Komunikační Port v použitý v Master PLC (v našem případě Port2)

MD: Mode – režim komunikace (v našem případě MD0)

SR: Počáteční registr pole registrů, kde jsou nastaveny parametry komunikace pomocí tabulky propojení (v našem případě tabulka TEST viz níže)

WR: Working Registers: Počáteční registr pole pracovních registrů. Toto pole registrů bude funkce CLINK používat pro svou činnost a nelze je tudíž využít jinde v programu pro jiné účely.

 

Vytvoření nové tabulky propojení.

 

Nastavení tabulky propojení. V našem případě se bude tabulka jmenovat TEST a bude začínat od registru R1000.

 

Nastavení přenosu registrů mezi PLC – v našem případě přenos stavu vstupů X0 až X4 ze slave PLC do registrů M0 až M4 v master PLC. A přenos M100 až M109 z Master PLC -> na výstupy Y0 až Y9 v Slave PLC.

 

Funkce FUN151 (CLINK) v programu. Použití  M1922 (výstup pulzů 1 po jedné vteřině) zjednodušeným způsobem zajistí, aby každou vteřinu proběhla komunikace.

 

Poznámky

  • V továrním nastavení komunikace v PLC od výrobce (nebo po tzv. „inicializaci“) je na všech komunikačních portech nastaveno 9600Bd, 7 bit, 1 StopBit, Even = Sudá Parita, Protokol Fatek, Režim Slave. V tomto defaultním nastavení PLC FATEK naslouchá na všech svých sériových portech (Port0 až Port4) a pasivně očekává příchozí příkazy v protokolu Fatek, na které pak odpoví. Chová se tedy jako tzv. Slave. Použitím funkce FUN151(CLINK) v programu se PLC na určeném portu začne chovat jako Master. Proto funkci FUN151(CLINK) nelze použít na Portu0! Port0 je totiž určen k tomu, aby přes něj bylo vždy možno PLC nastavovat a komunikovat s ním. Je nutno použít některý z rozšiřujících boardů nebo modulů. Seznam modulů viz zde.
  • Spojení  dvou PLC se většinou realizuje pomocí komunikační linky RS485, která funguje i na delší vzdálenosti (cca desítky metrů). V rámci rozvaděče by bylo možné použít i linku RS232 (funguje na vzdálenosti cca metry), ale většinou to nemá smysl, protože je výhodnější připojit k hlavní jednotce přímo některou z rozšiřujících jednotek vstupů a výstupů. V případě problémů s umístěním, lze dokonce rozšiřující jednotky připojit delším propojovacím kabelem. Viz FAC-FBS-XTNR.
  • RS232 komunikace je určena jen pro krátké vzdálenosti a není vhodná pro průmyslová řešení. Navíc ji lze propojit pouze dva automaty (a nikoli více automatů).
  • Kompletní popis funkce FUN151(CLINK) je v Kapitole 13,
  • Popis protokolu Fatek je zde.

 
Příloha: FUN151(CLINK)Example01
 

Comments are closed.