Připojení automatu FATEK přes Ethernet

Návod jak se připojit pomocí programu WinProladder k PLC automatu FATEK libovolného typu přes Ethernet.Connecting to FATEK over ETH - 2

 1. Connecting to FATEK over ETH - 1K PLC připojte buď modul FBs-CMx5E nebo rozšiřující desku FBs-CBE.
 2. Rozšiřující deska FBs-CBE a moduly FBs-CMx5E obsahují převodník TP Ethernet <-> sériový port. Rozšiřující deska FBs-CBE má standardní Ethernet TP konektor RJ45 a připojuje se standardním kabelem do switche nebo hubu a nebo kříženým kabelem přímo k síťové kartě počítače PC. Moduly FBs-CMxxE mají konektor se šroubovacími svorkami.
 3. Zapojení svorky ETHERNET pro připojení k HUBu:
  3 – zeleno-bílá,
  6 – zelená,
  1 – oranžovo-bílá,
  2 – oranžová
 4. Zapojení svorky ETHERNET pro přímé připojení k PC (pomocí kříženého kabelu):
  3 – oranžovo-bílá,
  6 – oranžová,
  1 – zeleno-bílá,
  2 – zelená.
 5. Předpokládá se použití standardního Ethernet TP kabelu se standardně zapojeným konektorem. Správné připojení do sítě je indikováno rozsvícením kontrolky LINK pod připojení hlavního napájení PLC.
 6. Připojte PLC na napájecí napětí (230 V/ 50 Hz). Před připojením modulu do sítě je třeba jej nakonfigurovat. K tomuto účelu slouží nástroj Ether_cfg.
 7. Stiskem tlačítka Scan Map v režimu Intranet dojde k prohledání lokální sítě a nalezené Ethernet moduly jsou zobrazeny v přehledné tabulce. Poklepáním na řádek příslušný k modulu, který se má konfigurovat, se otevře další nabídka. Zde je třeba vyplnit konfigurační parametry podle místních podmínek sítě a požadavků na vlastnosti spojení.
  Connecting to FATEK over ETH - 2
 8. V záložce General se vyplňují základní síťové parametry (hlavně IP adresa a pracovní mód – pro spojení s Winproladem je to mód Server) a nastavení sériového portu síťového portu převodníku (na obrázku je základní nastavení portů z výroby – 9600, even parity, 7 data bits).
   Connecting to FATEK over ETH - 3
 9. Přístup do nastavení převodníku je možno chránit heslem v záložce „Password”.
  Connecting to FATEK over ETH - 4
 10. V záložce Access Control se nastaví IP adresy s oprávněním k přístupu. Je-li tabulka prázdná je možný přístup z libovolné IP adresy.
  Connecting to FATEK over ETH - 5
 11. V záložce Misc. lze nastavit port. Z výroby je přednastaven port 500 pro komunikaci Fatek protokolem a 502 pro ModBus. Nastavení se přepíše do modulu po stisku potvrzovacího tlačítka OK.
  Connecting to FATEK over ETH - 6
 12. Nyní je třeba nainstalovat software WinProladder, pokud jste tak již neučinili. Naleznete jej na buď na CD (FAC-CD) nebo v kategorii WinProladder.
 13. Spusťte program WinProladder: menu Start – Programy – FATEK PLC – WinProladder a potom menu PLCQuick ControlInitialize PLC.
  Connecting to FATEK over ETH - 8
 14. Z Winproladu je možné komunikovat s do sítě připojeným PLC obdobně jako po sériovém portu (menu PLC On Line nebo FileSave AsTo PLC) s tím rozdílem, že v dialogu On-Line se zvolí možnost spojení FATEK-UDP a vyplní se údaje uložené v Ethernet modulu.
  Connecting to FATEK over ETH - 9
 15. Stiskem tlačítka OK se Winprolad pokusí spojit s automatem. Komunikace je indikována poblikáváním kontrolek RX a TX. Pokud nastavení proběhlo v pořádku, budete informováni o úspěšném spojení s PLC.
 16. Nyní již můžete začít vytvářet vlastní projekt. Podrobnější informace naleznete v návodu na programování PLC FATEK.

Uživatelský manuál a konfigurační software Ether_cfg si můžete stáhnout v sekci Návody a SW.

Comments are closed.