Nastavení FAC-FBS-CBEH z PLC

  1. Nyní změním IP adresu, masku a default gateway dle nových požadavků
  1. Nyní změníme D3990, který určuje režim práce CBEH.
  1. Vypneme a zapneme PLC s CBEH (LED musí zhasnout). Po startu se obsah registrů nesmí změnit, protože nyní ukazuje aktuální stav.
  2. Test pingem

Stránka z uživatelského návodu:

Pages: 1 2

Comments are closed.