Tipy pro použítí PLC FATEK

V tomto článku jsou uvedeny tipy pro použití PLC FATEK. Článek bude postupně rozšiřován. [Poslední aktualizace: 2013-06-06]
Tip:  Jak se vzdáleně připojit k PLC u zákazníka.  [2013-06-05]
Ve fázi ověřování projektu v provozu u zákazníka může být za určitých okolností výhodné se vzdáleně připojit k jeho PLC.
Více v článku zde .
 


Tip:  Využití dotykového panelu v PLC sestavě pro logování naměřených dat.  [2013-05-31]
Pokud je v PLC sestavě FATEK použit dotykový panel, lze ho využít pro ukládání naměřených dat. Naměřená data je možno také archivovat na USB klíčenku/disk ve formě .csv souboru. V této souvislosti je zajímavá možnost připojit k panelu různá měřící čidla, která komunikují protokolem MODBUS (např. sensor vlhkosti).
Více v článku zde (dotazy na logování a MODBUS).
 


Tip:  Jak snadno přepočítat hodnoty z AD převodníků.  [2012-02-02]
PLC FATEK řady FBs má dvě funkce (FUN 33: LCNV a FUN 34: MLC), které jsou přímo určeny pro přepočet hodnot naměřených AD převodníky. Jedná se o lineární interpolaci „Linear Conversion“ a po úsecích lineární interpolaci „Multiple Linear Conversion“. Více v článku zde.
 


Tip:  Jak z PC (Excelu) sledovat stavy vstupů či nastavovat stavy výstupů (nebo jiných registrů) připojeného PLC Fatek, a to „online“ v reálném čase. [2012-01-03]
Postup je popsán v článku, který je k dispozici zde:
 


Tip: Jak k PC připojit galvanicky oddělené digitální/analogové vstupy a výstupy?[2012-07-03]

Občas se stane, že k již hotovému PC programu (např. ve Visual Basic .NET.)  je potřeba připojit několik ovládacích tlačítek či jiných vstupů a ovládat několik galvanicky oddělených výstupů.

Řešením je právě PLC automat FATEK, který se s PC spojí přes sériovou linku RS232 nebo RS485, případně přes LAN. Komunikační protokol pro PLC FATEK je volně k dispozici – viz zde.

Velmi výhodné je doplnění jednoduchého programu do PLC, který při ztrátě komunikace s PC vypne všechny výstupy na PLC a zajistí tak přechod výstupů do tzv. „bezpečného“ stavu, případně zajistí autonomní provoz PLC. Například tak lze zamezit zobrazování již neaktuálních informací na speciálních zobrazovacích prvcích a pod.

Tip:  Ověření chování konkrétní funkce (FUNxxx) v PLC programu. [2012-01-04]
Pro ověření, jak přesně funguje funkce použitá v PLC programu, je nejlepší si vytvořit jednoduchý, pouze několika řádkový PLC program a změnou podmínek si fungování funkce detailně vyzkoušet.
 


Tip:  Jak komunikovat přes Ethernet s více PLC umístěnými poblíž sebe.  [2012-01-05]
Toto lze zařídit tak, že se u jedné PLC jednotky použije Ethernetový komunikační modul FAC-FBS-CM25E nebo FAC-FBS-CM55E. Ostatní PLC jednotky se rozšíří o port RS485, který se propojí na FAC-FBS-CM25E. Každé připojené PLC jednotce se přidělí její vlastní unikátní adresa z rozsahu 1 až 254. Tím se zajistí, že odpovídat bude vždy jednotka, které je povel určen.
 


Tip:  Jak zaznamenávat/logovat data nebo události v PLC pro pozdější analýzu? [2012-06-12]
Doprogramovat do PLC vlastní „logovací rutinu“, která zapisuje požadované události nebo stavy registrů do:

  • do F registrů v PLC pomocí funkce FUN160 (při logování malého množství dat)
  • memory packu pomocí funkce FUN161/FUN162 (při logování většího množství dat)
  • do dotykového panelu s pamětí zálohovanou baterií (při logování velkého množství dat)

Poznámky: Záznamy jsou organizovány po „recordech“ (blocích).
V PLC řady FBs-MCxx s RTC hodinovým obodem, lze každý záznam opatřit časem vzniku události.
 


Tip:  Uzamčení PLC programu pro konkrétní PLC a blokování zobrazení žebříčkového diagramu bez provedení autorizace. Řešení je vhodné např. při zakázkovém vývoji pro ochranu duševního vlastnictví k PLC programu. [2012-03-01]
Vlastní nastavení zabezpečení se provede z programu WinProladder:
 
WinProladder -> Menu -> Project -> Project Setup:

  • Password  – Nastavení Password umožní vidět žebříčkový diagram pouze tomu, kdo zná heslo. Přitom ostatní funkce programu WinProladder zůstávají stále funkční (např. nastavení kalendáře/času). Volbou „Protect Sub-Program Only“ lze skrýt pouze podprogramy (hlavní smyčka pak zůstane viditelná).
  • Program ID – Pokud je nastaveno, PLC program se spustí pouze v takovém PLC, které má PLC ID nastavené na stejnou hodnotu
  • PLC ID – Zadání identifikačního čísla do PLC. Program do PLC může být nastaven tak (pomocí Program ID), aby se spustil pouze v PLC, které má nastavené identické PLC ID. Pro vyplnění PLC ID je třeba online připojení z WinProladderu do PLC, které musí být ve stavu STOP. Jinak volba PLC ID není aktivní.

Poznámka 1: Heslo se zruší tím, že se zadá nové prázdné heslo
Poznámka 2: Pro jednodušší distribuci PLC programu zákazníkovi, lze zadat stejné PLC ID pro celou skupinu PLC, pro kterou je PLC program „licencován“.
 


Tip:  Inicilizace PLC – uvedení PLC do „továrního nastavení“ [2012-02-01]
Někdy je potřeba uvést PLC do „továrního nastavení“. Typicky se jedná o případy, kdy v průběhu času došlo k nejrůznějším změnám v nastavení PLC – především u komunikačních portů.
Inicializace uvede PLC do stavu, kdy je PLC připravené komunikovat s většinou svých rozšiřujících jednotek. A není tudíž potřeba ztrácet čas detailním zkoumáním správného nastavení.
Upozornění: Při inicializaci dojde také ke smazání uživatelského programu a vynulování registrů.
Poznámka: Tovární nastavení komunikačních portů je: 9600Bd, 7 bitů, Sudá parita, 1stop bit, komunikační protokol FATEK. Po provedení inicializace je někdy potřeba vypnout a zapnout PLC a znovu spustit program WinProladder.
 
Vlastní inicializace PLC se provede z programu WinProladder:
WinProladder -> Menu -> PLC -> Clear PLC
 


 
Tip:   Pokud na automatu PLC bliká LED Error a svítí LED Y0 a Y2, pravděpodobně váš program dělá v každém (nebo některém) cyklu příliš mnoho operací. Maximální povolená doba jednoho cyklu je něco přes 200ms. [2012-05-02]
Podívejte se na článek Jak jsem potkal Watchdog Error


 

Comments are closed.