Jaký je rozdíl mezi registry R a D?

Registry R a D se liší pouze pojmenováním a tím, zda se jejich stav pamatuje či nepamatuje i po vypnutí PLC, a to v paměti SRAM. Viz tabulka na stránce 2-2, kapitola 2.2 dokumentu

R0000 ~ R3839 … registry konfigurovatelné jako Non-retentive nebo Retentive
D0000 ~ D3999 … registry pouze Retentive


1. Poznámka
SRAM je běžná statická RAM operační paměť v PLC, která je v době vypnutí PLC zálohována z vnitřní baterie PLC.
Retentive ~ Hodnota v registru se pamatuje i po vypnutí a zapnutí PLC. Výrobce uvádí dobu několik měsíců. Pak je PLC nutno znovu zapnout.
Non-Retentive ~ Hodnota registru se nepamatuje, resp. je vynulována po zapnutí PLC.

My konkrétně odlišujeme registry R a D pro svoje účely z programátorského pohledu.  R registry využíváme pro hodnoty spojené s hardwarem a výpočty v programu. D registry využíváme pro tabulky, ASCII řetězce, …..V podstatě pro informace, které se nesmějí zapomenout při vypnutí PLC, nicméně se nejedná o žádný standard.

2. Poznámka
Je důležité nezaměňovat D registry a 32 bitový přístup k registrům též označovaný písmenem D!

Příklad:
R0000 znamená 16 bitový přístup k registru R0000
D0000 znamená 16 bitový přístup k registru D0000
DR0000 znamená současný 32 bitový přístup k registrům R0000 a R0001
DD0000 znamená současný 32 bitový přístup k registrům D0000 a D0001
Vyzkoušejte v programu WinProLadder[Menu] -> Projekt -> Status Page -> NewPage
 

3. Poznámka
V PLC řady FBs jsou i další oblasti registrů:

ROR – (Read Only Registry) … R5000 a vyšší, které jsou zamýšlené pouze pro čtení. Při kontrole syntaxe programu v PLC je každý pokus o přímý zápis do této oblasti hlášen jako chyba. V případě použití nepřímého adresování, ale lze do této oblasti registrů zapsat (většinou nechtěně).

File registry … F0000 až F8191 jsou registry, do kterých lze zapisovat a vyčítat je pouze pomocí speciální funkce FUN160 (zde nechtěné přepsání při nepřímém adresování nehrozí)

 
4. Poznámka
FBs-PACK … (podrobnosti zde) je speciální paměť typu flash. Zápis a čtení do této paměti si řídí uživatel pomocí dvou speciálních funkcí FUN161, FUN162 z PLC programu. Tuto paměť lze do PLC kdykoli dokoupit. Doba uložení dat v paměti FBs-PACK není omezena.

Comments are closed.