Zapojení vstupů / výstupů

Zapojení vstupů a výstupů
plc_test_vystup_releDvanáct binárních vstupů je označeno jako X0 až X11 přičemž úroveň napětí na šroubovacích svorkách každého vstupu je vztažena k napětí na společné svorce S/S. Podle toho zda se na ni přivede + nebo – 24 V je pak určena i pozitivní nebo negativní logika, tzn. zda jako log. 1 bude napětí + 24V (na svorce S/S je připojeno – svorka zdroje) nebo napětí 0 V (na svorce S/S je připojena + svorka 24 V zdroje).

plc_test_vystup_rele

Provedení výstupů jednotky FBs-20MA

Osm výstupů označených jako Y0 až Y7 je koncipovano jako spínané beznapěťové kontakty relé, přičemž k svorkám Y0 a Y1 přísluší společná svorka C0 a svorkám Y2 a Y3 zase C1 atd., což je zvýrazněno silnějšími čarami na svorkovnicové popisce. Spínat s nimi lze jak klasické střídavé napětí 230 V tak stejnosměrné napětí až 30 V při zatížení do 4 A.

plc_test_vstupy

Provedení vstupů PLC jednotky FATEK FBs-20MA – vnitřní společný vodič S/S je napojen na kladnou svorku zdroje 24 V (vlevo) a na zápornou svorku (vpravo)

Comments are closed.