Zapojení digitálních výstupů FBs

Položka Rozdílový výstup Jednoduchý tranzistorový výstup Jednoduchý reléový výstup
Velmi
rychlý
Rychlý Středně rychlý Pomalé
Max. výstupní frekvence *1)
920 kHz 200 kHz 20 kHz není vhodné pro časté přepínání ON/OFF
Pracovní napětí 5Vss ± 10% 5 ~ 30Vss < 250Vstř; 30Vss
Max. zatěžovací proud Odporový 50mA 0.5A 0.5A 0.5A
(0.1A 24YT/J)
2A/jednoduchý, 4A/společný
Induktivní 80VAstř / 24VAss *2)
Max. pokles napětí 0.6V 2.2V 2.2V 0.06V (počáteční)
Min. zátěž 2mA/ ss napájení
Únikový proud < 0.1mA/30Vss
Max. časová
odezva výstupu
ON -> OFF 200ns 2µs 15µs 10ms
OFF -> ON 30µs
Indikace výstupního stavu Zobrazována svitem LED, když je výstup ON a zhasnutím, když je výstup OFF
Ochrana překročení proudu N/A
Způsob izolace Izolace optočlenem 500Vstř , 1 min Elektromagnetická izolace1500Vstř, 1min
SINK/SOURCE výstup Nezávislé duální zakončení pro libovolné propojení Výběr SINK/SOURCE dle modelu(nelze změnit) Oboustrané, mohou být libovolně nastaveny na SINK/SOURCE výstup

*1) Polovina maximální frekvence, pokud jsou výstupy použity v režimu A/B fázového výstupu.
*2) UPOZORNĚNÍ: Při připojení neodporových zátěží, jako jsou např. měniče, LED úsporky (LED „žárovky“) a pod. může velmi snadno dojít při sepnutí k překročení maximálního proudu relátkem, a tím k jeho poškození (tj, „svaření kontaktů“). Prodejci LED úsporek proto často upozorňují, že na cca 8W LED úsporku je z hlediska vypínače a jističe potřeba hledět jako na 100W klasickou žárovku!
 
Další podrobnosti zde:“7. Digital Output (DO) Circuits.
Zapojení high density výstupů u modulů FAC-FBS-24YT a FAC-FBS-24YJ je principiálně odlišené – viz vnitřní zapojení.
 
fbs-dout-spec-03 fbs-dout-spec-04 fbs-dout-spec-02 fbs-dout-spec-01 fbs-24x_24y_zapoj-vstupu-vystupu-v04 04140947-rele-pocet-sepnuti
Typ tranzistorových výstupů SINK:

 • Nové značení na objednávce, příklady: FAC-FBS-32MAT, FAC-FBS-16XYT
 • NPN
 • Společný Ci je na -.
 • Staré značení na objednávce, příklady: FAC-FBS-32MAT, FAC-FBS-16EAT
 • Staré značení na štítku jednotky, příklady: FBS-32MAT, FBS-16EAT
 • Staré značení na krabičce jednotky, příklady: FBS-32MAT, FBS-16EAT + zaškrtnuto SINK u výstupů

Typ tranzistorových výstupů SOURCE (SRCE):

 • Nové značení, příkad: FAC-FBS-32MAJ, FAC-FBS-16XYJ
 • PNP
 • Společný Ci je na +.
 • Staré značení na objednávce, příklad: FAC-FBS-32MATJ, FAC-FBS-16EATJ
 • Staré značení na štítku jednotky, příklad: FBS-32MATJ, FBS-16EATJ
 • Staré značení na krabičce jednotky, příklad: FBS-32MAT, FBS-16EAT + zaškrtnuto SRCE u výstupů