Zapojení digitálních vstupů FBs

Položka 5 Vss rozdílový vstup 24 Vss jednoduchý vstup Pozn.
Velmi
rychlý
Rychlý Středně rychlý(HSC) Méně rychlé -zachytávané Pomalé
Max. vstupní frekv.*1)
/ doba trvání
920 kHz 200 kHz 20 kHz (HHSS)celkem 5 kHz (SHSC) 0.47 ms 4.7 ms
Napětí
vstupního signálu
5Vss ±10% 24Vss ± 10%
Rozhodovacíproud ON > 11mA > 8mA > 4mA > 2.3mA
OFF < 2mA < 1.5mA < 0.9mA
Max. vstupní proud 20mA 10.5mA 7.6mA 4.5mA
Indikace vstupu Zobrazována svitem LED, když je vstup ON a
zhasnutím, když je vstup OFF
Způsob izolace Izolace optočlenem, 500Vstř, 1 min
SINK/SOURCE
zapojení
Nezávislé zapojení V závislosti vnitřního koncového stupně S/S a vnějšího společného zapojení
Způsoby
filtrování šumu
DHF (0~15ms)+AHF (0.47µs) DHF (0~15ms)+AHF (4.7µs) DHF (0~15ms)+AHF (0.47ms) AHF
(4.7 ms)

*1) Polovina maximální. frekvence pro fázový vstup A/B
DHF: Digitální hardwarový filtr
AHF: Analogový hardwarový filtr
Další podrobnosti naleznete zde:“6. Digital Input (DI) Circuits.fbs-din-spec-01-n fbs-din-spec-02-n fbs-din-spec-03-n fbs-din-spec-04-n fbs-din-spec-05-n