Podpora

WinProladder je nástroj na programování PLC FATEK. Je dodáván zdarma a je možné pomocí něj plné programování ovládání PLC jak přes sériový port, USB port tak i TCP spojení.

Stáhnout WinProladder
  • Rodina PLC

    Rodina PLC

  • WinProladder

    WinProladder

Začínáme

Začínáme

StarterKit, první připojení PLC FATEK k PC, vytvoření prvního programu.
Další informace
Příklady

Příklady

Jednoduché i složitější příklady programování a komunikace s PLC FATEK.
Další informace
Návody a SW

Návody a SW

Vše co potřebujete vědět: Referenční manuál, zapojení vstupů a výstupů, ...
Další informace
Koupit PLC

Koupit PLC

Tyto PLC FATEK a příslušenství můžete zakoupit na obchodních stránkách SEA
Další informace

Vzdálená správa PLC přes modemy

Vzdálená správa PLC pomocí dvou modemů přes vytáčené spojení v GSM síti, tzv. CSD.

(CSD = Circuit Switched Data)

V situaci, kdy je potřeba se na dálku připojit k PLC FATEK přes GSM síť (typicky ve fázi ověřování projektu v provozu u zákazníka), lze spojení mezi PC s programovacím prostředím WinProladder a PLC FATEK zajistit prostřednictvím dvou modemů. Jako velmi levná varianta řešení se jeví použití dvou modemů GSM-BGS2T-232. Celý článek

WinProladder v3.21 EN FBs, B1/B1z, FBe + Simulace

Program WinProladder verze 3.21 (anglicky) umožňuje vytvářet a ladit programy pro všechny vyráběné řady PLC FBs, B1, B1z a FBe, a to včetně SIMULACE. Celý článek

WinProladder v3.20 EN FBs, B1/B1z, FBe + Simulace

Program WinProladder verze 3.20 (anglicky) umožňuje vytvářet a ladit programy pro všechny vyráběné řady PLC. Tj FBs, B1/B1z a FBe, a to včetně SIMULACE. Celý článek

Firmware(OS) pro Ethern. desku CBEH

Postup při nahrávání firmware (OS) do Ethernetové desky FAC-FBS-CBEH je popsán na konci manuálu (Kapitola 9; stránky 75 a 76). Celý článek

USB ovladač pro Win7

Aktualizováno: 12.12.2012
Podle informací od výrobce FATEK je problém USB driveru pro Win7 vyřešen v nové verzi WinProladderu 3.21 EN (a vyšší). Celý článek

FAC-CONV – Měření

Příklad PLC programu pro vyčítání dat ze snímače dvou teplotních čidel FAC-CONV.

NA ČLÁNKU SE PRACUJE!!

Celý článek

FAC-CONV – Kalibrace

Teplotu změřenou modulem FAC-CONV-xxx je třeba zkalibrovat. K tomu se výborně hodí funkce 33.LCNV (Linear Conversion). Viz návod Instruction, kapitola 7, strana 7-13 zde. Celý článek

Tlačítka na HMI

Pokud vložíte na obrazovku tlačítko, například Bit Button , tak grafickou podobou nebudete asi příliš nadšeni. Vzhled tlačítka lze ale upravit mnoha způsoby, kterými vás nyní provedu. Celý článek

Samopřídržné relé s časovačem

Zadání

Tlačítkem X0 – START sepnout výstup Y0 a tlačítkem X1 – STOP výstup Y0 rozepnout. V době, kdy není stisknuto žádné tlačítko musí výstup Y0 zůstat ve stejném stavu jako byl po stiknutí tlačítka. Kromě toho přidat časovač, který výstup automaticky vypne, je-li zapnout déle než 10 minut. Celý článek

Jaké elementy jsou na obrazovce?

Existuje možnost jak rychle zjistit, jaké elementy daná obrazovka používá. Mějme nějaký již hotový projekt, viz obrázek níže. Celý článek