Analogové vstupy a výstupy pro řadu FBs

Analogové vstupy a výstupy pro řadu FBs

1. Rozšiřující moduly (připojují se vpravo od hlavní jednotky, např. FAC-FBS-4A2D)

Analogové vstupy: Registry R3840 až R3903

Analogové výstupy: Registry R3904 až R3967

 

 

2. Rozšiřující desky (vkládají se do čelního panelu hlavní jednotky, např. FAC-FBS-B2A1D)

Analogové vstupy: Registry D4072 až D4073

Analogové výstupy: Registry D4076

 

Poznámka. Pokud je PLC ve stavu STOP (neběží program), pak stav registru D4076 je ignorován a výstup D/A převodníku je trvale 0. Jedná se o bezpečnostní opatření. Toto je důležité si uvědomit při experimentování s činností převodníku pomocí tzv. Stavové stránky (Status Page), která umožňuje nastavovat a číst registry.  Registry D4072 až D4073 lze číst i když je PLC ve stavu STOP.

 

 

3. Funkce PLC vhodné pro zpracování hodnot z analogových vstupů:

(Poznámka: Dostupnost některých funkcí je podmíněna verzí OS (=firmware) v PLC)

 

 

4. Zjišťování aktuálních stavů analogových vstupů a nastavení stavu analogových výstupů při ladění lze realizovat v programu WinProLadder pomocí tzv. „Status Page“:

MENU -> Project -> Status Page -> New Page -> OK

 

V nově otevřeném okně ve sloupečku RefNo. zadat např. R3840-R3850.

Stavy výstupů lze měnit ve sloupečku Data.

 

 

 

 

 

Skutečně použité analogové registry v PLC sestavě (resp. v programu) lze zjistit programem WinProLadder. Viz obrázek

Poznámka: Registry od rozšiřujících desek (D4072 až D4073) a D4076 se zde nezobrazují

 

 

 

 

 

Pro rychlé vyhledání čísel konkrétních speciálních registrů je velmi vhodná přehledová tabulka speciálních registrů v programu WinProLadder. Viz obrázek:
MENU -> Help -> Special Register & Coil help (F2) 

 

 

5. Rady, co zkontrolovat a uvážit u analogových převodníků typu board, pokud by nefungovaly na první zapojení

  • Napěťové vstupy převodníků jsou určeny pouze pro měření kladných hodnot napětí v rozsahu 0 až 10V
  • Zkontrolovat správnost nastavení komunikačních portů 1,2 na PLC, nebo provést inicializaci PLC. (Chybně nastavený komunikační port na PLC neumožní přenášet data z převodníku)
  • Aktuální verzi firmware (OS) v PLC
  • Zkontrolovat, zda je PLC ve stavu RUN (pokud je PLC ve stavu STOP je ANALOGOVÝ VÝSTUP trvale 0).

 

Comments are closed.